ISONEM® ANTI SOUND PAINT

ISONEM ANTI SOUND PAINT je akustická farba, ktorá je navrhnutá tak, aby absorbovala a izolovala zvuk najlepším možným spôsobom. Na základe merania a analýzy vykonanej v súlade s normou TS 140. Bol certifikovaný v akreditovaných laboratóriách schválených zo strany TURKAK, že aplikovaná farba znižuje a absorbuje úroveň zvuku 25,10 dB s frekvenciou 100 Hz, keď sa aplikuje ako vrstva s hrúbkou 1 mm, redukuje a absorbuje hladinu zvuku 48,50 dB pri frekvencii 100 Hz pri nátere s hrúbkou vrstvy 2 mm v 1/3 pásma oktávovej frekvencie. Farba je na báze vody. Okrem zvukovo – izolačnej vlastnosti je vďaka svojej oneskorenej horľavosti a nehorľavým vlastnostiam odolná proti požiarom. Je vhodná na použitie pri znižovaní hladín hluku na akomkoľvek mieste s problémami s hladinou hluku.

MIESTA POUŽITIA:
• Apartmány a byty
• Strojovne a strojové miestnosti
• Diskotéky a zábavné zariadenia
• Kiná a divadlá
• Nemocnice a hotely
• Školy a materské školy
• Vojenské zariadenia a strelnice

METÓDY APLIKÁCIE: Ľahko sa nanáša pomocou valčeka, štetca alebo vhodného striekacieho zariadenia. Pri natieraní interiérov, ktoré si nevyžadujú dekoračný motív/ vzor, sa odporúča použiť epoxidový valček. Povrch vyžadujúci základný náter by mal byť natretý penetračným náterom ISONEM UNIVERSAL PRIMER a mal by sa nechať preschnúť po dobu 4 hodín. Potom sa nanáša ISONEM ANTI SOUND PAINT v 4  hodinových intervaloch.

FARBA: Biela alebo podľa vzorkovníka farieb ISONEM.

SPOTREBA: 1 l/m² (na 1 mm hrúbky), 2 l/m² (na 2 mm hrúbky).

BALENIE: 5 l, 10 l a 18 l plastové vedro.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.