ISONEM® POOL

ISONEM POOL je bazénová farba na báze polyuretánovej živice, pozostávajúca z dvoch komponentov, je modrej farby. Nie je ovplyvnená vodou a vodným tlakom. ISONEM POOL je ideálne použiť v bazénoch a ozdobných nádržiach najmä v prípadoch, kde sa nedá aplikovať keramická krytina. Vytvára homogénny modrý vzhľad na povrchu. Je elastická, takže nevytvára žiadne trhliny, nie je ovplyvnená UV žiarením a bazénovými chemikáliami, má vysokú odolnosť voči alkáliám a chloridom. Nevykazuje žiadne vyblednutie, žiadny efekt pod vodou, bez oteru. Vyhotovenie je veľmi jednoduché a cenovo výhodné.

OBLASTI POUŽITIA: Betón, omietka a kamenec. Bazény, vodné nádrže a cisterny. Kovové nádrže a vodné sudy. Malé jazierka. Hrádze. Vodné kanály. Purifikačné miesta a sklady.

PRÍPRAVA POVRCHOV: Všetky povrchy musia byť zbavené nečistôt, prachu, oleja, voľných náterov alebo akýchkoľvek cudzích materiálov, ktoré môžu zabrániť priľnavosti. Bazény, ktoré sú už namaľované, nepotrebujú žiadnu špeciálnu prípravu. Opravy na aplikovanej ploche by mali byť vykonané reparačnou maltou ISONEM M 03. Pred aplikovaním ISONEM POOL sa musí použiť ISONEM EP PRIMER, ako základný náter na betón, omietku alebo torkrétový betón.

MIEŠANIE: Ak chcete pripraviť ISONEM POOL na použitie, najprv premiešajte obsah zložky A (farba) a potom dolejte obsah zložky B (tvrdidlo), homogénne premiešavajte po dobu 4 minút, aby sa zabezpečilo dôkladné zmiešanie.

APLIKÁCIA: Naneste pomocou štetca, valčeka alebo vhodného striekacieho zariadenia. Nechajte vysušiť (zvyčajne 80 minút pri +20°C). Doba schnutia závisí od teploty, teplejšie podmienky skrátia dobu schnutia. Keď prvý náter vyschne, v priebehu 80 minút až 24 hodín (odporúča sa), aplikujte druhý náter ISONEM POOL. Pripravená zmes by sa mala použiť v priebehu 5 až 6 hodín.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by sa mali povrchy chrániť pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

NAPUSTENIE / NAPLNENIE BAZÉNA: Nechajte ISONEM POOL úplne zatvrdnúť po dobu 7 dní pri teplote vzduchu +20°C, o pár dní dlhšie pri nižších teplotách, alebo kratšie pri vyšších teplotách. Potom opláchnite bazén vodou a pred napúšťaním/opakovaným napúšťaním.

OBMEDZENIA PRI APLIKOVANÍ: Neaplikujte, ak je povrchová teplota nižšia ako +3°C. Minimálna teplota substrátu +10°C. Maximálna teplota substrátu +30°C. Maximálna vlhkosť 80%.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
• Rýchlosť reakcie: (+20°C/50% r.h.) +10°C +20°C +30°C
• Doba spracovateľnosti: 6 – 7 hod 5 – 6 hod 4 – 5 hod
• Doba schnutia: 100 min 80 min 60 min
• Úplné zatvrdutie: 14 dní 7 dní 5 dní

MANIPULAČNÉ POKYNY: Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a vyhnite sa vdychovaniu jeho výparov. Pri miešaní alebo používaní používajte ochranné rukavice. Ak dôjde k otráveniu, obráťte sa na lekára. Pri požití nevyvolajte zvracanie. Dajte si pohár vody. Pri kontakte s pokožkou odstráňte kontaminované oblečenie a dôkladne si umyte pokožku. Ak je v očiach, nechajte oči otvorené, zalejte teplou vodou a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.

BOD VZPLANUTIA: +21°C. Objem tuhých látok: 52% ± 2%. Hustota: 1,25 g/ml ± 0,1 g/ml.

FARBA: Modrá (môže sa vyrábať v špeciálnych farbách na požiadanie).

SPOTREBA: 1 kg/m² (2 vrstvy).

BALENIE: 4,5 kg set kovová nádoba.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.