ISONEM® BE 99

ISONEM BE 99 je exterierová farba, ktorá po vyschnutí vytvára elastickú a vodotesnú vrstvu na aplikovaných povrchoch . Ponúka dekoratívny náter, je akrylový na báze emulzie. Má elasticitu 300%, môže sa aplikovať na suché alebo mierne vlhké povrchy. Je odolná proti UV žiareniu a klimatickým podmienkam. Napriek tomu, že je vodotesná, umožňuje penetráciu výparov, táto vlastnosť umožňuje budove dýchať a zabraňuje vytváraniu vlhkosti vo vnútri budovy. Jej špeciálna vlastnosť udržiava povrchy bez znečistenia a škvŕn a zachováva ich pôvodný vzhľad po niekoľko rokov, zabraňuje tvorbe oxidu uhličitého vo vnútri budov a vďaka tejto vlastnosti znižuje tvorbu karbonizácie a chráni príslušenstvo vo vnútri betónu. Takisto chráni budovu pred vonkajšími vplyvmi spôsobenými faktormi, ako sú dážď, znečistenie ovzdušia, doprava atď.. Vďaka svojej vysokej elasticite nie je ovplyvnená trhlinami, ktoré sa môžu vyskytnúť na povrchu budov a je nehorľavá.

POUŽITIE: Dá sa ľahko aplikovať, na všetkých druhoch vonkajších povrchov pokrytých omietkou alebo náterom. Na vonkajších stenách, na kovových, sklenených, drevených povrchoch atď..

FUNKCIE / VÝHODY: Na okamžité použitie. Zostáva flexibilná pri nízkych teplotách. Umožňuje preniknutie vodnej pary na povrch (paropriepustná). Môže byť zriedená s vodou, bez pridania rozpúšťadiel.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Chemická báza: Tekutina na báze akrylátu. Hustota: 1.45 kg/dm3 +20°C. Obsah tuhých látok: 70%/+105°C. Predĺženie materiálu: 300% pri +23°C. Hrúbka aplikácie: Aplikuje sa v 2 – 3 vrstvách. Teplota pri aplikácii: od +5°C do +35°C. Interval medzi nátermi: 4 hodiny. Prenikanie vodných pár: 20 g/m². Pevnosť v ťahu: 2 N/mm² pri +23°C.

PROCES NANÁŠANIA / PRÍPRAVA: Aplikovaný povrch musí byť čistý, rovnomerný, suchý, zbavený prachu, oleja alebo mastnoty a voľných alebo slabých častíc. Povrchové poškodenia sa musia opraviť reparačnou maltou ISONEM M 03. V prípade dilatácie sa vopred musí vykonať dilatačná izolácia použitím ISONEM A4. Aplikovaný povrch by mal mať základný penetračný náter ISONEM UNIVERSAL PRIMER.

APLIKÁCIA / NÁSTROJE: Nanášanie sa vykonáva pomocou štetca, valčeka alebo vhodného striekacieho zariadenia.

ČAKACIA DOBA / PRETIERANIE: Čakacia doba závisí od teploty okolia, teploty substrátu, relatívnej vlhkosti a hrúbky naneseného náteru. Pred nanášaním druhej vrstvy sa uistite, či je prvá vrstva už úplne zatvrdnutá a suchá. Počkajte 4 hodiny (pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti).

POZNÁMKY K APLIKÁCII / OBMEDZENIA: Tento výrobok nie je vo všeobecnosti vhodný sám na hydroizoláciu proti hydrostatickému tlaku. Odporúča sa na spevnenie vertikálnych a horizontálnych spojov nadmerne potrhaných povrchov pomocou geotextílie. Čerstvo nanesený materiál by mal byť chránený pred dažďom alebo mrazom po dobu 24 hodín. Nátery vystavené priamemu slnečnému žiareniu by mali mať hrúbku minimálne 1 mm. ISONEM BE 99 sa nesmie nanášať počas dažďa, hmly a teploty nižšej než +5°C.

DETAILY TVRDNUTIA: ISONEM BE 99 pri aplikácii +23°C. Dosahuje svoju mechanickú pevnosť po troch dňoch. Po siedmich dňoch sa stáva úplne vodotesným. Dosahuje konečné hodnoty pevnosti po 14 dňoch. Pri nízkych teplotách môže byť vyššie uvedené časové rozpätie dlhšie. Všetky vyššie uvedené časy sa vzťahujú na teplotu +23°C a 50% relatívnej vlhkosti. Vyššie teploty a nižšie percentá vlhkosti vzduchu urýchľujú proces schnutia, zatiaľ čo nižšie teploty a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú proces schnutia.

ČISTENIE NÁRADIA: Hneď po použití vyčistite aplikačné náradie s čistou vodou.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Ako informácie a rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania, úschovy a likvidácie chemických produktov by mali používatelia použiť aktuálne karty bezpečnostných údajov materiálu obsahujúce fyzické, ekologické, toxikologické a ostatné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

FARBA: Biela alebo podľa vzorkovníka farieb ISONEM.

SPOTREBA: 0,8 – 1 kg/m² (2 vrstvy).

BALENIE: 5 kg, 10 kg a 18 kg plastové vedro.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.