ISONEM® BE 89 2K

ISONEM BE 89 2K je dvojzložkový bitúmen na báze cementu, flexibilný a rýchlo schnúci, ktorý tvorí membránu proti vlhkosti a vode. Jeho elasticita a pevnosť je zosilnená rozličnými zmesami a polymérmi. Po odparení vody z vnútra, pevným prilepením na aplikovaný povrch, vytvára elastický náter odolný voči vode a vlhkosti.

MIESTA VYUŽITIA: ISONEM BE 89 2K sa využíva na izolácie na všetkých horizontálnych a vertikálnych povrchoch, základoch, externých stenách pivníc a suterénov, vnútorných vlhkých priestoroch, ako sú kúpeľne, kuchyne, toalety, priesaky vody. V izolačných aplikáciách, kde je nevyhnutné odolávať vysokotlakovej vode, sa používa s prostriedkom ako je izolačná vláknová sieť atď..

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
• Obsah: Bitúmenová emulzia + cement
• Riedenie: Voda
• Hustota zmesi: 1,2 g/ml
• Pracovná teplota: od +5°C do +35°C
• Doba tvrdnutia: Na dotyk: 1 až 2 hodiny
• Doba vyschnutia: 4 až 5 hodín

VÝHODY:
• Vytvára bezšpárovú a neprerušenú izolačnú vrstvu
• Nakoľko je založený na báze vody, je neškodný voči životnému prostrediu
• Nakoľko neobsahuje žiadne horľavé a toxické látky, môže byť bezpečne používaný v interiéri
• Nakoľko obsahuje vodu vo svojej zmesi, vytvára dobrú priľnavosť aj keď je povrch navlhnutý
• Trvalá elasticita
• Vysoká kapacita vypĺňania trhlín
• Aplikovaný je za studena netreba ho ohrievať ani riediť

PRÍPRAVA POVRCHU:
Povrch, ktorý sa bude natierať, musí byť čistý a pevný. Všetky neznáme látky, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na priľnavosť a povrch, musia byť dôkladne premyté vodou. Praskliny a škáry musia byť opravené pomocou elastickej reparačnej malty ISONEM M 03.

APLIKÁCIA: ISONEM BE 89 2K sa aplikuje za studena. Prášková zložka v hornej časti sa nasype na tekutú zložku a vymieša sa nízko rýchlostným miešadlom, až kým tam nezostanú žiadne viditeľné hrudky. Po zmiešaní môže byť nanášaný štetcom, stierkou alebo vhodným rozprašovačom. V závislosti od poveternostných podmienok vyschne približne za 1 alebo 2 hodiny. Môže sa aplikovať na vlhké, ale nie mokré povrchy. Nesmie sa používať v daždivom počasí alebo pri nízkych teplotách pod +5°C. Musí sa aplikovať najmenej v dvoch vrstvách a pred tým, než sa vysuší prvá, sa nesmie aplikovať druhá vrstva. Medzi jednotlivými vrstvami treba počkať aspoň 4 hodiny.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

FARBA: Čierna.

SPOTREBA: 1,25 – 2 kg/m² (2 vrstvy).

BALENIE:  24 kg set (18 kg tekutiny v dolnej časti + 6 kg prášku v hornej časti).

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

 

ISONEM® BE 89

ISONEM BE 89 je 700% elastický náter z tekutej gumy. Po zaschnutí vytvára vodotesný povlak na aplikovanej ploche. Vysoká pružnosť prekrýva i praskliny. Vhodný je pre izoláciu základov, použitie pod zemou na izoláciu základov, pričom nemá vplyv na podzemné vody. Je silne priľnavý na suché alebo mierne vlhké povrchy a ani časom sa neoddeľuje, ani nedeformuje. Je odolný dokonca i proti koreňom rastlín a je teda vhodný na použitie v záhradách a na terasách.

MIESTA VYUŽITIA:
• Na vonkajšej stene suterénu a základových múroch
• Na starých, alebo nových terasách a na strechách
• Na miestach, ako sú záhradné terasy, balkóny
• Na opakovanú izoláciu asfaltových povrchov
• Na membránach alebo pri opravách
• Na opravu strešných odtokov
• Na izoláciu betónových rúr, tehly, kovu, dreva, zinku, pórobetónu a pod.
• Pri ochrane všetkých druhov podzemných betónových povrchov proti korózii a vode

PRÍPRAVA POVRCHU: Aplikačné povrchy musia byť suché, alebo mierne vlhké. Nemal by sa používať v miestach výkvetov soli alebo ako izolácia z vnútornej strany. Uistite sa, či sú povrchy čisté a bez častíc ako sú nečistoty, hrdza, bahno atď. Diery a praskliny musia byť pred aplikáciou opravené použitím ISONEM M 03 aplikáciou ISONEM D 10 LATEX. V prípade výskytu dilatácie sa táto dilatácia musí vopred izolovať pomocou ISONEM A4.

APLIKÁCIA PODKLADOVEJ BÁZE: ISONEM BE 89 ako podkladová báza sa riedi vodou v pomere 1:1. Nechá sa na povrchu absorbovať nanesením tvrdým štetcom a úplne vyschnúť. Pred týmto procesom sa pri nanášaní na terase a streche musí zošikmiť R – 3 cm na spodnej časti steny a parapety, musí sa položiť izolačná sieť so 45 g/m² a pomocou nej sa vykoná nanášanie. Na stenách základov nie je potrebné použiť sieť zo skleneného vlákna.

APLIKÁCIA: ISONEM BE 89 je pripravený na okamžité použitie. Avšak pred aplikáciou musí byť homogénne vymiešaný. Po procese základného zriedeného náteru sa ISONEM BE 89 nanáša na povrch v 3 vrstvách štetcom alebo valčekom bez zriedenia. Je potrebné počkať kým natretá vrstva vyschne. Náter sa musí vykonať vo vrstvách kolmých na seba. Odporúča sa použiť 45 g izolačnú sieťku medzi vrstvami na terasách, strechách alebo lomených podlahách. Aplikácia sa nesmie vykonávať pri extrémnych teplotách a pri mraze. V lete odporúčame aplikovať ráno, alebo večer. Uistite sa, či má strecha správny sklon pri aplikácii. Musí sa brať do úvahy odtok vody a zabrániť tomu, aby voda vytvárala vodné plochy na streche.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

FARBA: Čierna.

SPOTREBA: 1 – 1,5 kg/m² (základ + 3 vrstvy).

BALENIE: 18 kg plastové vedro.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

 

ISONEM® MD 28

ISONEM MD 28 je na báze cementu, obsahuje dve zložky na vyplnenie trhlín a takisto má aj vysokú odolnosť voči oderu. Produkt má vysokú pružnosť a schopnosť vyplniť kapilárne trhliny aj na betónových povrchoch. Výrobok má vysokú priľnavosť aj na betónové omietky, kamenec atď. Má dobrú odolnosť voči poveternostným podmienkam, UV žiareniu, mechanickým nárazom a oderu.

OBLASTI POUŽITIA:
• Kladné izolácie stien a základov
• Izolácie na betónových, omietkových a kamencových aplikáciách
• Balkóny, terasy, bazény
• Vlhké priestory, sprcha a vane
• Izolácie vonkajších výplňových stien
• Tvarované a prefabrikované prvky, strechy

PRÍPRAVA POVRCHOV: Povrch, ktorý sa má aplikovať, by mal byť určite čistý a vlhký, ak je povrch suchý, mal by byť navlhčený, ale treba zabrániť akumulácii. Olej, prach, hrdza alebo látky, ktoré zhoršujú priľnavosť, by sa mali odstrániť. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém s priľnavosťou, alebo sa objaví nerovnomerný povrch, mal by sa použiť penetračný náter ISONEM UNIVERSAL PRIMER ako podkladová vrstva pred aplikáciou. Ak si povrchy vyžadujú opravu, lebo sú poškodené alebo potrhané, mali by sa opraviť pomocou reparačnej malty ISONEM M 03.

PRÍPRAVA ZMESI: Zložka B (10 kg) v tekutej forme sa vyleje do vhodnej čistej nádoby. Zložka A (20 kg) v práškovej forme sa pridá do tekutiny, ktorá sa neustále pomaly premiešava pomocou miešadla, aby sa zabránilo akejkoľvek granulácii. Proces miešania trvá 5 minút, aby sa dosiahla homogénna štruktúra. Vytvorí sa hmota, ktorá sa môže aplikovať štetcom alebo vhodným striekacím zariadením.

APLIKÁCIA: ISONEM MD 28 sa aplikuje v 3 vrstvách v intervaloch 4 hodiny na 1 vrstvu. Aplikácia vrstiev by mala byť navzájom kolmá. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev by nemalo ubehnúť viac ako 24 hodín. Aplikácia by sa nemala realizovať pri vysokých teplotách alebo mraze, vhodné by bolo v ranných alebo vo večerných hodinách.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by povrchy mali byť chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

FARBA: Biela a šedá.

SPOTREBA: 2 – 3 kg/m² (3 vrstvy).

BALENIE: Práškový obsah: 20 kg vrece (zložka A) + Tekutý obsah 10 kg plastový kanister (zložka B).

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

 

ISONEM® M 35

ISONEM M 35 je cementový, jednozložkový kryštalický hydroizolačný  výrobok. Pri aplikácii na betónový povrch z lícnej alebo rubovej strany, vytvára hĺbkovú vodotesnosť penetrovaním do betónu. Výrobok poskytuje vysokú mechanickú a chemickú odolnosť na aplikovaných povrchoch. Chemické materiály vo svojej štruktúre prenikajú hlboko do betónu tým, že reagujú s vlhkosťou a voľným vápnikom prítomným v betónovej štruktúre a tvoria nerozpustné kryštály vo vnútri kapilárnych medzier a pórov. Môže sa aplikovať na nové betónové povrchy. Znižuje dobu hydratácie a znižuje tvorbu trhlín na aplikovaných povrchoch. Chráni betón proti korózii a zriedeným chemikáliám. Rýchlotuhnúca malta ISONEM M 36 sa môže v spojení s ISONEM M 35 použiť na elimináciu aktívnych únikov vody do betónu a muriva.

OBLASTI POUŽITIA: Vnútorná a vonkajšia vodotesnosť vodorovných a zvislých plôch. Vodné nádrže, odpadové vody a iné nádrže. Betónové povrchy vystavené pôsobeniu vody. Hydroizolácia suterénu a základov. Vnútorná a vonkajšia izolácia stien. Kanály, tunely a mosty.

VLASTNOSTI A VÝHODY: Poskytuje dlhodobé hydroizolačné schopnosti, jednoduchá aplikácia. Chráni betón a zabezpečuje spevnenie proti korozívnym vodným látkam. Efektívny proti pozitívnemu i negatívnemu vodnému tlaku. Netoxický.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: ISONEM M 35 je zložený zo špeciálne vybraných cementov, polymérov, kremičitého piesku a reaktívnych výstuží dodávaných v práškovej forme. Hustota (zmes): 1,8 g/ml ± 0,1 g/ml. Teplota pri aplikácii: od + 5°C do + 35°C. Textúra: Prášok. Veľkosť častíc: 100 – 400 mikrónov. Relatívna objemová hustota: cca 1,3. pH (pri zmiešaní): 12 – 13. Odolnosť voči tlaku: 10 N/mm² (28 dní). Doba tuhnutia: počiatočná minimálne 10 hodín a finálna maximálne 16 hodín.

PRÍPRAVA POVRCHOV: Povrch, na ktorý sa má aplikovať by mal byť pred aplikáciou navlhčený. Navlhčenie povrchu by sa malo vykonať aspoň dve hodiny pred začatím aplikácie a povrch by mal byť vodou nasýtený. Ak je povrch vlhký alebo mokrý, tento proces nie je potrebný. Povrch aplikácie by mal byť zbavený materiálov akými sú prach, mastnota atď. Slabé časti betónu by sa mali opraviť pomocou lepidla ISONEM D10 LATEX a elastickej reparačnej malty ISONEM M 03. Dilatácie by sa mali vyplniť s ISONEM A4. Potom by sa mala pripraviť reparačná zmes na povrch.

PRÍPRAVA ZMESI A APLIKÁCIA: ISONEM M 35 by sa mal miešať elektrickým miešadlom 300 – 400 ot/min.. Zmiešajte 20 kg prášku a 7 litrov vody. Miešajte po dobu 5 minút, aby sa dosiahla homogénna konzistencia bez hrčiek. ISONEM M 35 sa aplikuje v 3 vrstvách štetcom na zvlhčenom povrchu. Aplikácia vrstiev by mala byť navzájom kolmá. Vrstvy by sa mali aplikovať až vtedy, ak sú predošlé vrstvy už zatvrdnuté, ale nie úplne zaschnuté. Táto doba trvá 4 hodiny v závislosti od teploty. Neaplikujte ISONEM M 35 na zmrazené substráty alebo extrémne horúce plochy. Aplikácia by sa mala v lete vykonávať večer alebo ráno a na chladných miestach. V chladných regiónoch, ak sú substráty zmrazené, by mali byť podlaha alebo steny pred aplikáciou zvlhčené horúcou vodou. Aplikované povrchy by mali zostať vlhké približne po dobu 48 hodín. Tento proces urýchľuje vytvrdzovanie a poskytuje úspešnejšiu izoláciu. Povrchová penetrácia je dostatočná na to, aby zabezpečila úplnú hydroizolačnú vlastnosť zvyčajne po 7 až 10 dňoch.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

FARBA: Šedá.

SPOTREBA: 2 – 3 kg/m² (3 vrstvy).

BALENIE: 20 kg vrece.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.