ISONEM® BD

 

ISONEM BD je transparentná podlahová izolácia (bez povlaková izolácia). Tento výrobok vytvára izoláciu bez povlaku na aplikovanom povrchu s úplnou impregnáciou na podlahách alebo stenách, čím zabezpečuje plnú ochranu, ošetrený povrch môže dýchať a nie je ovplyvnený UV žiarením ani slnečnými lúčmi a je nehorľavý. Vyschne do jednej hodiny po aplikácii. Je ľahko použiteľný, cenovo výhodný a dlhotrvajúci. Môže sa aplikovať na všetky typy povrchov s dokončeným náterom, ktoré sú absorpčné, a ktoré majú problém s vodnou izoláciou.

OBLASTI POUŽITIA:
• Na terasách pokrytých keramikou, mramorom, žulou, travertínom atď.
• Na balkónoch a strechách pokrytých keramikou, dlaždicami atď.
• V kúpeľniach, sprchách, toaletách a kuchyniach
• Na podlahách a stenách pokrytých mozaikou
• Na hliníkových, betónových a omietkových povrchoch, prírodných kameňoch
• Na vonkajších povrchoch pokrytých mramorom, granitovou mozaikou, keramikou

PRÍPRAVA POVRCHU: Časti ktoré sú na povrchu vyduté alebo popraskané, musia byť pred aplikáciou opravené. Povrch by tiež mal byť umytý a očistený od mastnoty, pôdy, prachu alebo bahna. Nátery ktoré sa vyduli alebo poškodili sa opravia a spevnia. Ak sú tmelové a silikónové nátery opotrebované alebo odstránené, musia sa opraviť a zregenerovať a povrch je tak prerobený
a pripravený na aplikovanie. Ak sa ošetrovaná plocha umývala, musí sa nechať vyschnúť a aplikácia sa môže začať, až keď je plocha úplne vyschnutá, aby sa zabezpečila savosť.

APLIKÁCIA: Kanister ISONEM BD sa pred použitím dôkladne pre trepe. Potom sa produkt naleje do plastového vedra a dôkladne sa nanesie na povrch pomocou štetca alebo valčeka, nanáša sa veľmi opatrne najmä na steny. Povrchy na ktoré bol aplikovaný produkt, sa nechajú sušiť približne 1 hodinu. Po uplynutí jednej hodiny sa zvyšky produktu, ktoré sa nevstrebali (vo všeobecnosti
sa produkt nevstrebe na glazovaných keramických alebo mramorových povrchoch), pretrú mokrou handrou. Čistenie sa musí vykonať mokrou handrou, bez pridania saponátu. Použitie vlhkej handry sa odporúča preto, aby sa zabránilo vysychaniu a vytváraniu škvŕn na glazovaných povrchoch, ako je keramika alebo mramor. Druhá vrstva sa nanáša po uplynutí jednej hodiny, aplikuje sa rovnakým postupom a znovu po uplynutí jednej hodiny sa keramické a mramorové povrchy pretrú mokrou handrou a vtedy je aplikácia dokončená.

FARBA: Mliečne biela (transparentná, keď uschne).

SPOTREBA: 200 ml/m² (2 vrstvy).

BALENIE: 5 l plastový kanister.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.

ISONEM® MS 80

 

ISONEM MS 80 je jednozložková, priehľadná penetračná silánová / siloxánová hydrofóbna impregnačná látka. Produkt chemicky reaguje s minerálnym substrátom na vytvorenie povrchu odpudzujúceho vodu, ale prepúšťajúceho vodnú paru. ISONEM MS 80 chráni a zachováva substrát bez zmeny prirodzenej textúry alebo farby povrchu a bez vytvárania povlaku na vonkajších plochách, kde bol aplikovaný. Keďže zabraňuje vlhkosti, zabraňuje aj strate tepelno izolačnej kvality budov. Chráni budovu pred poškodením a koróziou spôsobenými dažďom. Zvyšuje životnosť budov.

VÝHODY: Cenovo výhodný. Hlboko penetračný. Prepúšťa výpary. Zabraňuje rastu plesní. Znižuje nepekné zafarbenie. Jedna zložka. Ľahko sa aplikuje a pretiera. Chráni pred dažďovou vodou. Zabraňuje prístup chloridov. Znižuje riziko kryštalizovania. Efektívny na starých aj nových povrchoch. Pomáha zachovať pôvodnú farbu a textúru. ISONEM MS 80 má veľmi malé a veľmi mobilné molekuly. Pomerne pomalá rýchlosť odparovania rozpúšťadla umožňuje dosah aj do tých najmenších pórov. Jeho vodnoparová priepustnosť umožňuje povrchu „dýchať“ prirodzene. Nanesenie ISONEM MS 80 výrazne predlžuje životnosť a udržateľnosť farby tehál. ISONEM MS 80 sa môže použiť ako dodatočný základný náter pred akrylátovým vonkajším náterom ISONEM BE 99.

OBLASTI POUŽITIA: ISONEM MS 80 sa odporúča pri zatepľovaní vonkajšieho tehelného muriva budovy, betónu, betónových blokoch, prírodných alebo liatych kameňov atď.. Je použiteľný na všetky druhy minerálnych a absorbujúcich povrchov, ako sú betón, sadra, tehla, zlisovaná tehla, travertín, prírodný kameň, mozaika, dlaždice atď..

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Zloženie: Hydrofóbna impregnačná látka na báze silánu a siloxánu. Hustota (zmes): cca 0,8 g/ml. Rozpúšťadlá: Tekuté uhľovodíky bod vzplanutia: približne +38°C. Teplota skladovania: cca +30°C. Teplota pri aplikovaní: Pod rosným bodom. Aplikačné náradie: Štetec, valček alebo nízkotlakový postrekovač.

APLIKÁCIA: Okolnosti substrátu: Povrchy by mali byť suché a bez nečistôt, prachu, mastnoty atď. Aplikácia na mokrý substrát zabráni penetrácii a bude mať za následok slabú priľnavosť. Materiály uvoľňujúce chemické látky, čistiace prostriedky, mach, výpotky, riasy sa musia odstrániť. Musí prejsť aspoň jeden mesiac než sa aplikuje ISONEM MS 80 na nové betónové alebo murované povrchy. Na plochách, kde sa bude produkt nanášať, nesmú byť trhliny väčšie ako 0,4 mm a existujúce trhliny musia byť opravené.

MIEŠANIE A PODKLAD: Nevyžaduje sa.

SPÔSOB POUŽITIA: Naneste priamo z nádoby, nerieďte. Pri aplikácii používajte nepriepustné rukavice a ochranné okuliare. Nepoužívajte rozprašujúce spreje. Povrch zalejte, nepretierajte ako farbu (vytvára to bubliny alebo neúplnú penetráciu). Aplikujte rovnomerne stabilnými ťahmi po celej ploche. Aplikujte zhora nadol. Zvyčajne postačuje jedna vrstva, ak je nanášanie výdatné a dôkladné a povrch je primerane nepriepustný. Na veľmi pórovitých materiáloch môže byť nevyhnutné aplikovať druhý náter, alebo ošetriť pórovité povrchy farbou na báze cementu pred nanesením ISONEM MS 80. Pri nanášaní dvoch náterov ISONEM MS 80, musí byť prvý náter ešte mokrý. Nepoužívajte ISONEM MS 80 na betónové povrchy vystavené automobilovej premávke. ISONEM MS 80 je po vysušení neviditeľný. ISONEM MS 80 sa neodporúča na aplikáciu na podzemné povrchy podliehajúce hydrostatickému tlaku.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY: ISONEM MS 80 obsahuje horľavé rozpúšťadlá. Zabezpečte dostatočné vetranie. Počas nanášania nefajčite. Vyhnite sa otvoreným plameňom, elektrickým zariadeniam alebo iskrám. Noste a zabezpečte vhodné dýchacie zariadenia počas nanášania, napríklad pri použití nízkotlakového spreja, alebo pri práci v uzavretých priestoroch. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami a vyhnite sa vdychovaniu výparov. Používajte ochranné okuliare. V prípade otravy ihneď vyhľadajte lekára.

TVRDNUTIE: Pri +25°C sa vode odpudivé vlastnosti úplne prejavia približne za 24 hodín.

FARBA: Transparentná (číry roztok).

SPOTREBA: Pokrytie závisí od savosti a pórovitosti substrátu. Pri normálnom murive je pokrytie približne 4 m²/1 liter. Na veľmi pórovitých substrátoch, môže byť spotreba až 2 m²/1 liter, len na mierne savých substrátoch sa môže znížiť na 6 m²/1 liter na jednu vrstvu. Množstvo požadovaného materiálu potrebného na druhú vrstvu, je približne polovica množstva použitého na prvú vrstvu. Odhadované údaje: 100 – 300 ml/m².

BALENIE: 3,5 l kovová nádoba.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.