ISONEM® THERMAL ROOF

THERMAL ROOF

ISONEM THERMAL ROOF je vodotesný a tepelno-izolačný náter, ktorá sa nanáša v tekutom stave. Jeho jasná biela vlastnosť je zosilnená keramikou. ISONEM THERMAL ROOF odráža slnečné lúče o 80%. ISONEM THERMAL ROOF znižuje potrebu vetrania a náklady na chladenie. Strešný náter ISONEM THERMAL ROOF si udržuje svoju elasticitu a odolnosť do teploty -34°C. Membránový povlak je vodotesný a vlhkosť vo vnútri budovy sa odparí. Nanesený náter na horizontálnych strechách zadržiava nahromadenú vodu, vypĺňa väčšinu trhlín a robí ich vodotesnými.

MIESTA VYUŽITIA: Betónové strechy. Plastové panely. Polystyrénové a polyuretánové peny. Strechy pre mobilné domy. Štrkové strechy. Asfaltové strešné šindle. Bitúmenové a galvanické kovové strechy. Budovy. Komerčné budovy. Hotely. Administratívne budovy a továrne.

PRÍPRAVA POVRCHU: Povrch musí byť čistý a bez nečistôt, oleja, voľných a odlupujúcich sa farieb a iných cudzích materiálov. Všetky trhliny, uzliny a strešné presakujúce plochy by sa mali opraviť a potrebné opravy sa musia vykonať aj na presakujúcej streche. Pred aplikáciou sa má naniesť penetračný (základný) náter ISONEM UNIVERSAL PRIMER. Potom počkajte 4 hodiny pred aplikovaním ISONEM THERMAL ROOF. Pred a počas aplikovania ISONEM THERMAL ROOF premiešavajte náter v rôznych časoch. Nemiešajte s ostatnými farbami a nepridávajte rozpúšťadlá. Neaplikujte pri teplote pod +10°C. Môže sa aplikovať na suché alebo mierne vlhké povrchy valčekom, štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Použite náter vo veľkom množstve v dierach a trhlinách. Sú potrebné 2 vrstvy. Každá vrstva by mala byť aplikovaná kolmo na predchádzajúcu vrstvu. ISONEM THERMAL ROOF je určený na okamžité použitie. Riedenie sa neodporúča.

DETAILY TESTU: Hrúbka vzorky (sadrová doska + suchá fólia termálnej strechy): 0,00995 M. Rozmery: 0,304 x 0308 M. Teplota vzduchu: +25,04°C. Teplota pokrytých povrchov: +18°C. Teplota studeného povrchu: +13,10°C. Hustota toku tepla: 71,60 W/m². Teplotný pokles na sadrokartóne/vzdušnom povrchu: 11,94 K. Teplotný pokles vo vrstve vzduchu: 7,04 K. Pokles teploty v sadrokartóne: 4,90 K. Tepelná odolnosť sádrokartónovej dosky a vzduchovej vrstvy: 0,167 m² K/W. Tepelná odolnosť povrchovej vrstvy vzduchu: 0,099 m² K/W. Tepelná odolnosť sadrovej dosky a náteru: 0,068 m² K/W. Trvanie testu: 84 hodín. Teplota okolia v budove: 22°C. Test ITU (Istanbulská technická univerzita) podľa ISO 8301. Hodnota lambda: 0,040. Snímače teploty: Teploty boli merané pomocou termočlánkových sond. Takisto bolo použité infračervené svetlo nachádzajúce sa medzi jednotkami. Metóda a teplota kondicionovania: Pripravili sa 2 vzorky a ponechali sa na kondicionovanie. Namerané chyby: Chyby do 3% boli brané do úvahy a test bol vykonaný dvakrát. Výsledky úspornosti termálnej energie: Zvýšenie tepelnej odolnosti sadrokartónu o 9,5 mm natretým vzorkou ISONEM THERMAL ROOF na prázdnom povlaku je 22,8% pri nátere jednej vrstvy, TURKAK akreditoval laboratórne merania hodnoty lambda v laboratóriu SELIN (hodnota tepelnej vodivosti): 0,0299. Tepelná odolnosť R = 0,0650. Vyrobené podľa metódy merania TS 825.

ÚSPORA ENERGIE: Výsledky testov, ktoré urobil Thermilate Europe Ltd. v Anglicku a výsledky testov ITU (Istanbul Technical University).

METÓDA: Skúška horúcej miestnosti sa uskutočnila pomocou infračerveného teplomeru a termočlánku. Metóda: ISO 8301 (ITU).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Nositeľ: Akrylová emulzia. Rozpúšťadlo: Na vodnej báze. Bod vzplanutia: Žiadny. Schnutie na dotyk: 1 hodina.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

FARBA: Biela alebo podľa vzorkovníka farieb ISONEM.

SPOTREBA: 1 l/m² (aplikácia by mala byť vykonaná so spotrebou 1 l/m² alebo by mala mať hrúbku 1 mm až 1,5 mm)

BALENIE: 18 l plastové vedro.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

 

ISONEM® THERMAL PAINT

THERMAL PAINT

ISONEM THERMAL PAINT je vysokoúčinný náter obsahujúci špeciálne vákuové mikrosféry, ktoré sú na báze elastomérových živíc. Je paropriepustný s nízkou tepelnou vodivosťou, vysokou absorpciou slnečného žiarenia. Vysokými hodnotami tepelnej priepustnosti na povrchu a poskytuje interiérovú a exteriérovú tepelnú a vodnú izoláciu. Jeho účinnosť bola vedecky dokázaná. V závislosti od počtu nanesených vrstiev vytvára úspory energie až do výšky 40%, čo sa týka nákladov na vykurovanie a chladenie budov. Keď sa ISONEM THERMAL PAINT so špeciálnymi vákuovými mikrosférami použije ako interiérový náter na steny, sálavé teplo, ktoré sa vytvára vo vnútri, sa odráža do vnútorného prostredia. Keď sa použije v exteriéri, prichádzajúce sálavé teplo sa odrazí do vonkajšieho prostredia.

FUNKCIE: ISONEM THERMAL PAINT je odolný voči sálavému teplu. Použiteľný na vnútorné a vonkajšie plochy. Jednoduchá a rýchla aplikácia. Zabraňuje tvorbe vlhkosti a plesní na stene. Izolácia voči vode a zvuku. Prach odpudzujúci a ľahko sa čistí. Oneskorené horenie – nehorľavosť.

POUŽITIE: Povrchy na, ktoré sa aplikuje, nesmú obsahovať nečistoty, olej, hrdzu, mastnotu, voľné častice a iné materiály. Pred aplikáciou sa má naniesť penetračný (základný) náter ISONEM UNIVERSAL PRIMER. Potom počkajte 4 hodiny pred aplikovaním ISONEM THERMAL PAINT. Náter ISONEM THERMAL PAINT by sa mal pred použitím dôkladne premiešať. Pri exteriérových náteroch sa nanášajú 3 vrstvy valčekom alebo vhodným striekacím zariadením bez toho, aby sa produkt zriedil. V interiérových náteroch sa nanášajú 2 vrstvy. Odporúča sa naniesť epoxidovým valčekom v interiéri, v exteriéri sa môže použiť štruktúrovaný valec. Po vysušení 1 náteru by sa mala aplikovať 2 a 3 vrstva (v exteriéry). Medzi aplikáciami počkajte 2 hodiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE: TSE K 127 TERMÁLNE FARBY (Vyhovuje TS 5808 a TS 7847). TRIEDA: Farba do chladného podnebia. JASNOSŤ: -YOD: CLASS S2. KRYCIA SILA: CLASS 1 (1 m²/l). HRÚBKA POVLAKU: CLASS E5. VEĽKOSŤ ZŔN: CLASS S2 MEDIUM. INTENZITA PRENOSU VODNÝCH VÝPAROV: CLASS V2. INTENZITA PRENOSU VODY: CLASS W3. FUNKCIA PREKRÝVANIA TRHLÍN: CLASS A0. PRIEPUSTNOSŤ OXIDU UHLIČITÉHO: CLASS CO. KOEFICIENT VODIVOSTI TEPLA: 0,023 W/mK. HODNOTA POVRCHOVÉHO PRENOSU TEPLA (ASTM C1371): 0,870. HODNOTA ABSORPCIE SLNEČNÝCH LÚČOV (ASTM C1549): 0,820. POVRCHOVÁ ODOLNOSŤ ISONEM THERMAL PAINT: 0,0495 + 1,5%.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

FARBA: Biela alebo podľa vzorkovníka farieb ISONEM.

SPOTREBA: 1 l/m² (min. 1 mm až 1,5 mm hrúbka) pri exteriérových aplikáciach, 300 ml/m² pri interiérových aplikáciách.

BALENIE: 10 l a 18 l plastové vedro.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

Video ukážka:

ISONEM Thermal paint

Tepelná izolačná farba do interiérov-exteriérovISONEM THERMAL PAINT je špeciálna vysokovýkonná farba obsahujúca špeciálne vákuové mikrosféry, ktoré sú na báze elastomérových živíc, majú parovú priepustnosť s nízkou tepelnou vodivosťou, vysokou absorpciou slnečného žiarenia a vysokými hodnotami tepelnej priepustnosti na povrchu a poskytujú interiérovú a externú tepelnú a vodnú izoláciu. Jej účinnosť bola vedecky dokázaná. Vytvára úspory energie do výšky 40% čo sa týka nákladov na vykurovanie a chladenie budov. Keď ISONEM THERMAL PAINT so špeciálnymi vákuovými mikrosférami sa použije ako interiérový náter na steny, sálavé teplo, ktoré sa vytvára vo vnútri, sa odráža do vnútorného prostredia. Keď sa použije v exteriéri, prichádzajúce sálavé teplo sa odráža späť von.

Uverejnil používateľ ISONEM.sk Streda 2. mája 2018