ISONEM® FLOOR 2K

FLOOR 2k

ISONEM FLOOR 2K je epoxidový dvojzložkový náterový materiál, ktorý po vytvrdení vytvára tvrdú, veľmi lesklú podlahu s vysokou chemickou a fyzickou odolnosťou. Môže sa aplikovať v hrubých vrstvách na ochranu kovových a betónových povrchov proti chemickým a fyzikálnym vonkajším vplyvom.

OBLASTI POUŽITIA: • Povrchová vrstva sa používa na poskytnutie dlhotrvácnych podláh pre širokú škálu priemyselných a komerčných aplikácií • Priemyselné továrne, rafinérie • Oblasti výroby liekov a potravín • Zariadenia na výrobu kyselín • Závody na chemikálie • Skladovanie • Laboratóriá • Automobilový a letecký priemysel • Čistiace zariadenia • Vodné nádrže • Kovové a betónové podlahy a steny.

VLASTNOSTI A VÝHODY: Jednoduché čistenie a údržba • Jednoduchá aplikácia • Široká škála atraktívnych farieb • Hladký a rovný povrch poskytuje hladký chod a tým aj prostredie s nízkym hlukom • Vynikajúca údržba a čistiace vlastnosti znižujú náklady na čistenie • Jednoduchá dekontaminácia • Ideálne vhodný pre čisté miestnosti a sterilné priestory.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Zloženie: Bez obsahu rozpúšťadiel na báze epoxidov • Hustota (zmes): cca 1,5 – 1,6 g/ml • Obsah tuhých látok: 35 – 40 minút (23 °C) • Počet náterov: 1 – 2 normálne • Hrúbka suchého filmu: 400 μm v dvoch vrstvách • Plne vytvrdené pri 20°C: 7 dní • Rýchlosť vytvrdzovania: Zaschnutý na dotyk 6 hodín, tvrdo zaschnutý – 8 hodín až 2 dni • Rozsah teploty pri aplikácii: + 10°C až + 40°C 75% maximálna relatívna vlhkosť • Ťažná sila: 22 N/mm² • Pevnosť v ohybe: 45 N/mm² • Pevnosť v tlaku: 75 N/mm² • Priľnavosť k betónu: 2,8 N/mm² (betónový zlom) • Pomer zmesi (A: B podľa hmotnosti): 4: 1 (A: farba, B:tvrdidlo) • Aplikačné náradie: Valček, štetec, bezvzdušný sprej.

APLIKÁCIA: Predpríprava substrátu: Povrch, na ktorý sa má aplikovať ISONEM FLOOR 2K, musí byť čistý, suchý a zbavený oleja, mastnoty a drobného materiálu a akéhokoľvek znečistenia, ktoré by mohlo narušiť priľnavosť. Všetky opravy alebo vyhladzovanie by sa mali dokončiť v dostatočnom predstihu pred inštaláciou. Betónové povrchy nesmú mať žiadne medzery. Predbežná úprava sa najlepšie vykonáva pomocou tryskania, alebo brúsenia. Nové potery by mali byť minimálne 21 dní staré. Obsah vlhkosti substrátu musí byť menší než 4 %. Všetky prízemné betónové dosky musia mať nainštalovanú účinnú parozábranu/membránu proti vlhkosti.

PRE OCEĽOVÉ A KOVOVÉ POVRCHY: Kovové povrchy by sa mali očistiť od akéhokoľvek druhu oleja, prachu, hrdze a podobných materiálov, ktoré môžu brániť farbe, aby sa priľnula k povrchu. Ak už bola na povrchu epoxidová farba a nie je možné ju odstrániť, potom by mal byť povrch vyšmirgľovaný a vyčistený roztokom.

PODMIENKY APLIKÁCIE: Aplikačný povrch by mal mať základný náter ISONEM EP PRIMER pri spotrebe 0,3 – 0,4 kg/m².

PRÍPRAVA ZMESI: ISONEM FLOOR 2K sa dodáva v dávkach zabalených v presnom miešacom pomere. (Zložky A + B) Pomer zmesi by mal byť 4:1 podľa hmotnosti (A:B)
Najprv sa epoxidová zložka A na báze živice dôkladne premieša na niekoľko minút pomocou elektrickej vŕtačky s nízkou rýchlosťou (cca 300 ot./min.) a mieša
sa, dovtedy, kým nie je homogénna. Potom celý obsah časti B nalejte do nádoby časti A a dôkladne premiešajte, až kým sa nedosiahne homogénna zmes.
Materiály by sa mali zmiešať presne podľa stanovených pomerov. Počas miešania niekoľkokrát premiešajte aj boky a spodnú časť nádoby, aby ste zabezpečili
úplné zmiešanie. Miešaciu hlavicu udržujte ponorenú, aby ste zabránili zachyteniu vzduchu. Nepracujte mimo pôvodnej nádoby. Zmiešaný materiál prelejte do novej nádoby a miešajte ďalšiu minútu.

POUŽITIE ZMESI: Zmes sa nanáša na povrch v jednej vrstve pomocou štetca a bezvzdušného striekacieho zariadenia. Ak je dosiahnutá požadovaná hrúbka, druhá vrstva sa musí aplikovať hneď po vysušení prvej vrstvy v pretieracích intervaloch, čím je zabezpečená najlepšia priľnavosť medzi strednými vrstvami. Aplikácia by mala byť vykonávaná vždy v rovnakom smere. K vytvrdzovaniu dochádza v priebehu 18-24 hodín. Úplné zatvrdnutie a fyzikálna aj chemická odolnosť nastáva po 7 dňoch.

FARBA: Podľa vzorkovníka farieb.

SPOTREBA: 1 kg/m² (2 vrstvy).

BALENIE: 5 kg set kovová nádoba

SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby uložené v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5° C do +35 °C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

 

ISONEM® METALLIC FLOOR

ISONEM METALLIC je epoxidový dvojzložkový materiál bez rozpúšťadiel, samonivelačný, viacúčelový vnútorný podlahový materiál, ktorý poskytuje unikátny dekoratívny vzhľad vďaka svojim zložkám, reflexným pigmentom s estetickým efektom. Jeho aplikácia je jednoduchá, poskytuje lesklý kovový povrch a je nepriepustná, hygienická a ľahko sa čistí. Je odolný mechanickému zaťaženiu, oderu a chemikáliám. Je vhodný pre všetky vnútorné povrchy, ako sú všetky druhy betónu, keramiky, mramoru, mozaiky, dreva, ocele, skla atď.

VLASTNOSTI:
• Je dekoratívny a poskytuje lesklý povrch
• Odolné voči treniu, nárazu a oderu
• Jednoduché a praktické čistenie.
• Údržba je jednoduchá.
• Vysoká priľnavosť.
• Bez rozpúšťadiel.
• Vynikajúca schopnosť penetrácie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE :
• Štruktúra výrobku: Dvojitá zložka, zložka A je kvapalná kovová živica. Komponent B je tvrdidlo.
• Farba: farebná tabuľka kovových podláh.
• Hustota (zmes): 1,08 g / ml + 0,05
• Viskozita (zmes): 900 cp (25 ° C)
• Dotykový čas (20 ° C): 8-10 hodín
• Doba vysušenia (20 ° C): 3 dni
• Životnosť zmesi (25 ° C): 40 – 50 minút
• Pomer miešania: 3,2 / 1,8 (podľa hmotnosti)

POUŽITEĽNÉ V INTERIÉRI.

  • V showroomoch,
  • Kancelárie,
  • Domy,
  • Spoločné priestory v obchodných centrách, obchodoch
  • Na všetky druhy keramických, betónových, mramorových, mozaikových, drevených, oceľových povrchov,
  • Laboratóriá, potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel,

Príprava povrchu: Povrchy, ktoré sa majú aplikovať, musia byť čistené z akéhokoľvek druhu špiny, oleja, prachu a povrchového odpadu a musia byť suché a čisté.

PODKLADOVÉ POUŽITIE: Pred aplikáciou ISONEM METALLIC FLOOR musia byť všetky podklady natreté s ISONEM EP PRIMER s priepustnosťou 0,3 – 0,350 kg / m2.

PRÍPRAVA ZMESI: ISONEM METALLIC FLOOR sa dodáva v hotových súpravách pripravených podľa pomeru zmesi. Je potrebné pripraviť zmes, ktorá bude postačovať na to, aby sa povrchy aplikovali s ohľadom na životnosť zmesi. Pred začatím miešania sa uistite, že sú teploty materiálov medzi + 15 + 25 °C. Zmiešajte zložku A dôkladne s mechanickým miešadlom pri 300 – 400 otáčkach za minútu po dobu 3 – 4 minút bez toho, aby ste pretiahli vzduch. Potom nalejte celú zložku B do zložky A a uistite sa, že v zložke B nie je ponechaný žiadny materiál. Zmiešajte A + B, kým nedosiahnete homogénnu zmes minimálne 3 minúty a spotrebujte pripravenú zmes v priebehu 40-50 minút.

POUŽITIE: Naneste zmes na pripravený povrch v jednej vrstve valčekom. Ak je požadovaná hrúbka nanesená, potom treba gumeným hladítkom vytvoriť štruktúru. Doba schnutia je 18-24 hodín. Úplné vytvrdnutie a fyzikálno-chemická odolnosť je za 7 dní.

SPOTREBA: 0,6-1,0 kg / m2

FARBA: Podľa vzorkovníka farieb.

SKLADOVANIE : 24 mesiacov v neotvorenom originálnom obale v suchom a chladnom prostredí.

BALENIE : 5 kg set kovová nádoba

 

ISONEM® SHINE FLOOR

ISONEM SHINE FLOOR je dvojzložkový, jasne sfarbený, samonivelizačný náter podláh na živicovej a rozpúšťadlovej báze. Po svojom vyschnutí vytvoríelastickú, súvislú vrstvu. Nemá naň vplyv UV žiarenie, ani vonkajšie poveternostné podmienky. Časom sa neopotrebuje, nevybledne, nevydujesa. Je odolný voči oteru. Nemá naň vplyv ľudská činnosť, ani doprava. Je odolný voči rôznym chemikáliám a kyselinám. Priľnavosť je dokonalá.

OBLASTI POUŽITIA: Ako hladký náter povrchu na priemyselných podlahách vo výrobných a baliacich halách, dielňach a podobných miestach. Kúpaliská, turistické zariadenia, pobrežia, cestičky, námestia, chodníky, parky a záhrady. • Priestory prác s tekutinami (priemysel s potravinami a nápojmi, atď.) , parkoviská a nakladacie rampy. • Terasy, balkóny a vlhké miesta pokryté keramikou, mramorom a mozaikou.

CHARAKTERISTIKA/ VÝHODY: Hladký a tvrdo-elastický • Dobrá chemická a mechanická pevnosť • Dá sa dosiahnuť nešmykľavý povrch • Odolný voči kvapalinám • Jednoduchá aplikácia • Jednoduché čistenie, • Cenovo výhodný.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE: Štruktúra/ vzhľad: Zložka A: živica, Zložka B: vytvrdzovadlo, • Teplota základu aplikácie: +10 °C – +30 °C • Životnosť zmesi: 40 – 60 minút • Pochôdzne po: min. 24 hodín • Doba úplného vytvrdenia: 7 dní • Hustota: Zmes A: B: 0,9 – 1,2 kg/l (+23 °C).

KVALITA POVRCHU: betónový povrch by mal byť čistý, pevný a mal by mať dostatočnú odolnosť voči tlaku (minimálne 25 N/mm2), minimálna sila odtrhnutia 1,5 N/mm2. Povrch by mal byť čistý, suchý a bez cudzích materiálov ako sú nečistoty, olej, nátery, vytvrdzovacie materiály. Ak máte pochybnosti, vykonajte test.

PRÍPRAVA POVRCHU: Betónové povrchy by mali byť pripravené použitím abrazívneho zariadenia, aby sa odstránilo cementové mlieko a aby sa dosiahol povrch s otvorenými pórmi. Uvoľnený betón by sa mal odstrániť a diery by sa mali úplne vyčistiť. Opravy povrchu, vypĺňanie dutín/ dier a nivelizácia povrchu by sa mali vykonať pomocou renovačnej malty ISONEM M 03. Betón a vyrovnávacie povrchy by mali byť nivelizované tak, aby sa dosiahol hladký povrch. Vyvýšeniny na povrchu by mali byť narušené a vyčistené pieskovaním. Všetok prach, uvoľnené a nestabilné časti
musia byť pred aplikáciou produktu z povrchu odstránené kefou alebo vysávačom. ISONEM SHINE FLOOR má vysokú penetráciu a priľnavosť, preto nevyžaduje podklad.

PODMIENKY APLIKÁCIE/ OBMEDZENIA: Teplota okolia min. +10 °C; max. +30 °C • Vlhkosť povrchu ≤ 4 % obsahu vlhkosti v hmotnosti • Relatívna vlhkosť vzduchu do 70 % • Rosný bod, mala by sa venovať pozornosť kondenzácii. Aby sa zamedzilo riziku pozastavenia vytvrdzovania, alebo tvorby pľuzgierov na povrchu náteru, povrch a nevytvrdnutý náter by mali mať najmenej 3 °C nad bodom zastavenia vytvrdzovania.

APLIKAČNÉ POKYNY: Zmes: Zložka A: Zložka B = 4: 0,5 (v hmotnosti) • Doba miešania: premiešajte zložku A mechanicky pred zmiešaním. Po pridaní zložky B k zložke A miešajte nepretržite 2 minúty, kým nedosiahnete jednotne disperznú zmes. • Zmiešavacie zariadenie: ISONEM SHINE FLOOR by sa mal miešať elektrickým miešačom (300 – 400 ot./m alebo iným vhodným mechanickým zmiešavacím zariadením). • Metódy aplikácie/zariadenie: ISONEM SHINE FLOOR by sa mal aplikovať pomocou valčeka, štetca alebo spreja, aby sa dosiahla požadovaná hrúbka.

SPOTREBA: Závisí od metódy aplikácie, pórovitosti povrchu, profilu, rozdieloch v kvalite a strate. Priemer 0,25 – 0,3 kg/m2 (aplikácia valčekom).

FARBA: Podľa vzorkovníka farieb.

BALENIE: 4,5 kg set kovová nádoba

USKLADNENIE: 24 mesiacov v originálnom, neotvorenom obale na chladnom a suchom mieste.