ISONEM® FLOOR 2K

FLOOR 2k

ISONEM FLOOR 2K je epoxidový dvojzložkový náterový materiál, ktorý po vytvrdnutí vytvára tvrdú, veľmi lesklú podlahu s vysokou chemickou a fyzickou odolnosťou. Môže sa aplikovať v hrubých vrstvách na ochranu kovových a betónových povrchov proti chemickým a fyzikálnym vonkajším vplyvom.

OBLASTI POUŽITIA: Povrchová vrstva sa používa na poskytnutie dlho trvácnych podláh pre širokú škálu priemyselných a komerčných aplikácií. Priemyselné továrne a rafinérie. Oblasti výroby liekov a potravín. Zariadenia na výrobu kyselín. Závody na chemikálie. Skladovanie. Automobilový a letecký priemysel. Čistiace zariadenia. Vodné nádrže. Kovové a betónové podlahy a steny.

VLASTNOSTI A VÝHODY: Jednoduché čistenie a údržba. Jednoduchá aplikácia. Široká škála atraktívnych farieb. Hladký a rovný povrch poskytuje hladký chod a tým aj prostredie s nízkym hlukom. Vynikajúca údržba a čistiace vlastnosti znižujú náklady na čistenie. Jednoduchá dekontaminácia. Vhodný pre sterilné priestory.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Zloženie: Bez obsahu rozpúšťadiel na báze epoxidov. Hustota (zmes): cca 1,5 – 1,6 g/ml. Obsah tuhých látok: 35 – 40 minút (+23°C). Počet náterov: 2 nátery. Hrúbka suchého filmu: 400 mm v dvoch vrstvách. Plne vytvrdené pri +20°C: 7 dní. Rýchlosť vytvrdzovania: Zaschnutý na dotyk 6 hodín/tvrdo zaschnutý  8 hodín až 48 hodín. Rozsah teploty pri aplikácii: +10°C až +40°C  75% maximálna relatívna vlhkosť. Ťažná sila: 22 N/mm². Pevnosť v ohybe: 45 N/mm². Pevnosť v tlaku: 75 N/mm². Priľnavosť k betónu: 2,8 N/mm² (betónový zlom). Aplikačné náradie: Valeček, štetec alebo vhodné striekacie zariadenie.

APLIKÁCIA: Predpríprava substrátu, povrch na ktorý sa bude aplikovať ISONEM FLOOR 2K, musí byť čistý, suchý a zbavený oleja, mastnoty a akéhokoľvek znečistenia, ktoré by mohlo narušiť priľnavosť. Všetky opravy alebo vyhladzovanie by sa mali dokončiť v dostatočnom predstihu pred aplikáciou. Betónové povrchy nesmú mať žiadne medzery. Predbežná úprava sa najlepšie vykonáva pomocou tryskania, alebo brúsenia. Nové potery by mali byť minimálne 21 dní staré. Obsah vlhkosti substrátu musí byť menší než 4%. Všetky prízemné betónové dosky musia mať nainštalovanú účinnú parozábranu/membránu proti vlhkosti.

PRE OCEĽOVÉ A KOVOVÉ POVRCHY: Kovové povrchy sa musia očistiť od akéhokoľvek druhu oleja, prachu, hrdze a podobných materiálov, ktoré môžu brániť priľnavosti k povrchu. Ak už bola na povrchu epoxidová farba a nie je možné ju odstrániť, potom by mal byť povrch vyšmirgľovaný a vyčistený roztokom.

PODMIENKY APLIKÁCIE: Na aplikovanom povrchu musí byť základný náter ISONEM EP PRIMER.

PRÍPRAVA ZMESI: ISONEM FLOOR 2K sa dodáva v kovových nádobách v presnom miešacom pomere. Pomer zmesi musí byť 4 : 1 podľa hmotnosti (A + B). Najprv sa epoxidová zložka A na báze živice dôkladne premieša pomocou elektrického miešadlá s nízkou rýchlosťou ( 300 ot./min.) a mieša sa, dokým nie je homogénna. Potom celý obsah zmesi B nalejte do nádoby so zmesou A a dôkladne premiešajte, až kým sa nedosiahne homogénna zmes. Počas miešania niekoľkokrát premiešajte aj boky a spodnú časť nádoby, aby ste zabezpečili úplné zmiešanie. Miešaciu hlavicu udržujte ponorenú, aby sa zabránilo zachyteniu vzduchu.

POUŽITIE ZMESI: Zmes sa nanáša na povrch v jednej vrstve pomocou štetca a vhodného striekacieho zariadenia. Ak je dosiahnutá požadovaná hrúbka, druhá vrstva sa musí aplikovať hneď po vysušení prvej vrstvy v pretieracích intervaloch, čím je zabezpečená najlepšia priľnavosť medzi strednými vrstvami. Aplikácia by mala byť vykonávaná vždy v rovnakom smere. K vytvrdzovaniu dochádza v priebehu 18 až 24 hodín. Úplné zatvrdnutie a fyzikálna – chemická odolnosť nastáva po 7 dňoch.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

FARBA: Podľa vzorkovníka farieb ISONEM.

SPOTREBA: 1 kg/m² (2 vrstvy).

BALENIE: 5 kg set kovová nádoba.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5 °C do +35 °C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

 

ISONEM® METALLIC FLOOR

ISONEM METALLIC FLOOR je epoxidový dvojzložkový materiál bez rozpúšťadiel, samonivelizačný, ktorý poskytuje unikátny dekoratívny vzhľad vďaka svojim zložkám, reflexným pigmentom s estetickým efektom. Jeho aplikácia je jednoduchá, poskytuje lesklý kovový povrch a je nepriepustná, hygienická a ľahko sa čistí. Je vhodný pre všetky vnútorné povrchy, ako sú všetky druhy betónu, keramiky, mramoru, mozaiky, dreva, ocele, skla atď.

VLASTNOSTI:
• Je dekoratívny a poskytuje lesklý povrch
• Odolné voči treniu, nárazu a oderu
• Vysoká priľnavosť
• Bez rozpúšťadiel
• Vynikajúca schopnosť penetrácie

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE :
• Štruktúra výrobku: (zložka A) je kvapalná kovová živica a (zložka B) je tvrdidlo
• Hustota (zmes): 1,08 g/ml + 0,05
• Viskozita (zmes): 900 cp (+25°C)
• Dotykový čas (+20°C): 8 – 10 hodín
• Doba vysušenia (+20°C): 3 dni
• Životnosť zmesi (+25°C): 40 – 50 minút
• Pomer miešania: 3 : 2 / 1 : 8 (podľa hmotnosti)

POUŽITIE V INTERIEROCH :
• V showroomoch, kanceláriach a domoch
• Spoločné priestory v obchodných centrách a v obchodoch
• Laboratória, potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel

PRÍPRAVA POVRCHU: Povrchy, na ktorá sa bude aplikovať, musia byť čisté a zbavené z akéhokoľvek druhu špiny, oleja, prachu a musia byť suché.

PODMIENKY APLIKÁCIE: Na aplikovanom povrchu musí byť základný náter ISONEM EP PRIMER.

PRÍPRAVA ZMESI: ISONEM METALLIC FLOOR sa dodáva v kovových nádobách pripravených podľa pomeru zmesi. Je potrebné pripraviť zmes, ktorá bude postačovať na to, aby sa povrchy aplikovali s ohľadom na životnosť zmesi. Pred začatím miešania sa uistite, aby teploty materiálov boli od +15°C do +25°C. Premiešajte zložku A dôkladne s elektrickým miešadlom (300 – 400 ot./min.), po dobu 3 – 4 minút, miešaciu hlavicu udržujte ponorenú, aby sa zabránilo zachyteniu vzduchu. Potom nalejte celú zložku B do zložky A a uistite sa, že v zložke B nie je ponechaný žiadny materiál. Zmiešajte zložky A + B, kým nedosiahnete homogénnu zmes minimálne 3 minúty a pripravenú zmes treba spotrebovať v priebehu 40 – 50 minút.

POUŽITIE: Naneste zmes na pripravený povrch v jednej vrstve valčekom. Ak je požadovaná hrúbka nanesená, potom treba gumeným hladítkom vytvoriť štruktúru. Doba schnutia je 18 až 24 hodín. Úplné vytvrdnutie a fyzikálno – chemická odolnosť nastáva po 7 dňoch.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

FARBA: Podľa vzorkovníka kovových podláh ISONEM.

SPOTREBA: 0,6 – 1 kg/m² (1 vrstva).

BALENIE : 5 kg set kovová nádoba.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

 

ISONEM® SHINE FLOOR

ISONEM SHINE FLOOR je dvojzložkový, samonivelizačný náter podláh na živicovej a rozpúšťadlovej báze. Po svojom vyschnutí vytvorí elastickú a súvislú vrstvu. Je UV odolný. A nemajú naň vplyv, ani vonkajšie poveternostné podmienky. Časom sa neopotrebuje, nevybledne, nevyduje sa. Je odolný voči oteru a tak isto odolný voči rôznym chemikáliám a kyselinám.

OBLASTI POUŽITIA: Ako hladký náter povrchu na priemyselných podlahách vo výrobných a baliacich halách, dielňach a podobných miestach. Kúpaliská, turistické zariadenia, cestičky, námestia, chodníky. Priestory pre práce s tekutinami (priemysel s potravinami a nápojmi), parkoviská a nakladacie rampy. Terasy, balkóny a vlhké miesta pokryté keramikou, mramorom a mozaikou.

CHARAKTERISTIKA / VÝHODY: Dobrá chemická a mechanická pevnosť. Dá sa dosiahnuť nešmykľavý povrch. Odolný voči kvapalinám. Jednoduché čistenie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE: Štruktúra/vzhľad: (zložka A) živica a (zložka B) tvrdidlo. Teplota povrchu aplikácie: od +10°C do +30°C. Životnosť zmesi: 40 – 60 minút. Pochôdzne: po 24 hodinách. Úplné vytvrdnutie a fyzikálno – chemická odolnosť nastáva po 7 dňoch.

KVALITA POVRCHU: Betónový povrch musí mať dostatočnú odolnosť voči tlaku (minimálne 25 N/mm²), minimálna sila odtrhnutia 1,5 N/mm². Povrch musí byť čistý, suchý a bez cudzích materiálov ako sú nečistoty, olej, staré nátery, atď..

PRÍPRAVA POVRCHU: Betónové povrchy by mali byť pripravené použitím abrazívneho zariadenia, aby sa odstránilo cementové mlieko a aby sa dosiahol povrch s otvorenými pórmi. Uvoľnený betón by sa mal odstrániť a diery by sa mali úplne vyčistiť. Opravy povrchu, vypĺňanie dier a nivelizácia povrchu by sa mali vykonať pomocou reparačnej malty ISONEM M 03. Betón a vyrovnávacie povrchy by mali byť nivelizované tak, aby sa dosiahol hladký povrch. Vyvýšeniny na povrchu by mali byť odstránené. Všetok prach, uvoľnené a nestabilné časti musia byť pred aplikáciou z povrchu odstránené metlou alebo vysávačom. ISONEM SHINE FLOOR má vysokú penetráciu a priľnavosť, preto nevyžaduje podklad.

PODMIENKY APLIKÁCIE / OBMEDZENIA: Teplota okolia minimálne +10°C maximálne +30°C. Vlhkosť povrchu ≤ 4%. Relatívna vlhkosť vzduchu do 70%. Rosný bod, mala by sa venovať pozornosť kondenzácii, aby sa zamedzilo riziku pozastavenia vytvrdzovania, alebo tvorby pľuzgierov na povrchu náteru. Povrch a nevytvrdnutý náter by mali mať najmenej +3°C nad bodom vytvrdzovania.

APLIKAČNÉ POKYNY: Pomer zmesi musí byť 4 : 0,5 podľa hmotnosti (A + B). Doba miešania: premiešajte zložku A mechanicky pred zmiešaním. Po pridaní zložky B k zložke A miešajte nepretržite 2 minúty, kým nedosiahnete jednotnú disperznú zmes. Zmiešavacia zmes: ISONEM SHINE FLOOR by sa mala miešať elektrickým miešadlom (300 – 400 ot./min.). Metódy aplikácie: valčekom, štetcom alebo vhodným striekacím zariadením.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

FARBA: Podľa vzorkovníka farieb ISONEM.

SPOTREBA: 0,25 – 0,30 kg/m² (1 vrstva).

BALENIE: 4,5 kg set kovová nádoba.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.