ISONEM® MAGNETIC PLASTER

ISONEM MAGNETIC PLASTER je vysoko účinná, rýchlo schnúca omietka na vodnej báze s vysokou lepiacou silou ktorá unesie obrázky, plagáty  s magnetkami na zadnej strane a to vďaka svojej kovovej štruktúre. Obrázky, plagáty, magnetky môžu visieť na stenách z drevených povrchov bez použitia akéhokoľvek klinca, pásky, skrutky alebo lepidla. Po aplikácii ISONEM WRITE & ERASE VARNISSH  sa dosiahne dokonalé spojenie a na steny sa bude dať písať, budú sa dať zmazať alebo umiestňovať magnetky.

OBLASTI POUŽITIA: Vnútorné steny, školy, nemocnice, nákupné centrá, kancelárie, konferenčné sály a ateliéry.

APLIKÁCIA: Aplikovateľný povrch musí byť hladký, rovnomerný a bez prachu. ISONEM MAGNETIC PLASTER (18 kg) zmiešajte so 6,5 l čistej vody v plastovej nádobe elektrickým miešadlom. Zmes naneste na povrch použitím hladidla alebo vhodným striekacím zariadením v jednej alebo dvoch vrstvách. ISONEM MAGNETIC PLASTER, ktorý sa aplikuje v hrúbke približne 1 mm rozotierajte a uhládzajte pomocou hladidla. Po tomto procese sa môže aplikovať ISONEM WRITE & ERASE VARNISSH alebo akákoľvek iná interiérová farba. Pred aplikáciou akejkoľvek farby na ISONEM MAGNETIC PLASTER počkajte minimálne 24 hodín.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

FARBA: Čierna.

SPOTREBA: S meniacimi sa vlastnosťami braním do úvahy aplikačný povrch a počet vrstiev je to približne 1 – 2 kg/m² (s riedením na jednu vrstvu). Pre presnú spotrebu sa musí vykonať kontrolovaná vzorka aplikácie.

BALENIE: 5 kg, 10 kg a 18 kg  plastové vedro.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.

ISONEM® WRITE ERASE VARNISSH

ISONEM WRITE & ERASE VARNISSH vám umožňuje akúkoľvek stenu/plochu použiť ako tabuľu na fixky. Keď sa aplikuje na plochy, ako sú napríklad steny, stoly, dvere, skrine, zasadacie miestnosti, zmení povrch na popísateľný a zmazateľný. K dispozícii sú dve alternatívy, biela a transparentná. Ak si želáte zmeniť svoju stenu na písanie bez zmenenia farby, odporúčame transparentnú farbu a ak chcete mať štandardný vzhľad tabule, odporúčame bielu farbu. Keď sa náš produkt raz nanesie, už nebudete potrebovať premietacie plátno, tabuľu alebo flipchart.

MIESTA VYUŽITIA: Steny konferenčných miestností. Steny, stoly a stolíky v triede. Steny seminárnych miestností. Steny kancelárskych miestností. Povrchy pokryté tapetou. Steny školiacich miestností.

VLASTNOSTI: Bez zápachu. Šetrný k životnému prostrediu. Bez rozpúšťadiel.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dvojzložka: zložka A je živica a zložka B je tvrdidlo. Hustota (zmes): 1,08 g/ml + 0,05. Viskozita (zmes): 600 cp (+25°C). Dotyková doba sušenia (+20°C): 8 až 10 hodín. Celková doba sušenia (+20°C): 3 dni. Doba spracovateľnosti (+25°C): 40 – 50 minút. Pomer zmesi: 2/1 (podľa hmotnosti).

PRÍPRAVA POVRCHOV: Povrchy musia byť zbavené mastnoty, nečistôt, prachu a úplne suché a čisté.

PRÍPRAVA ZMESI: ISONEM WRITE & ERASE VARNISSH sa dodáva ako hotová súprava podľa pomeru zmesi. Vzhľadom na životnosť tohto produktu by mala byť použitá celá pripravená zmes. Pred začatím miešania sa uistite, či sú teploty materiálov v rozmedzí +15°C až +25°C. Zložku A dôkladne premiešajte elektrickým miešadlom s otáčkami (300 – 400 ot./min.)  po dobu 3 – 4 minút bez toho, aby sa do hmoty dostal vzduch. Potom nalejte celú zložku B do zložky A uistite sa, či v obale zložky B nezostal nejaký materiál. Miešajte A + B minimálne po dobu 3 minút, až kým nedosiahnete homogénnu zmes. Pripravenú zmes spotrebujte do 40 – 50 minút.

APLIKÁCIA: ISONEM WRITE & ERASE VARNISSH  sa nanáša štetcom alebo valčekom, aby sa dosiahla požadovaná hrúbka. Musí sa aplikovať v 2 vrstvách na svetlých povrchoch a 3 vrstvy na tmavých povrchoch. Na každú vrstvu je potrebná doba schnutia 8 až 10 hodín. Po 8 až 10 hodinách dôjde k vyschnutiu, ale najmenej tri dni treba čakať pred začiatkom používania. Texty, kresby je možné zmazať pomocou pomôcky na zmazanie tabule. Zvyšné škvrny by sa mali vyčistiť vlhkou handrou, nemali by sa používať žiadne čistiace prostriedky (saponát, bielidlo atď.).

POZNÁMKA: Technické informácie uvedené v technickom liste tohto výrobku sú založené na laboratórnych skúškach. Skutočné hodnoty sa môžu líšiť v závislostí od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Pre informácie a rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania, úschovy a likvidácie chemických produktov, by sa mali používatelia odvolávať na karty bezpečnostných údajov materiálu obsahujúce fyzické, ekologické, toxikologické a ostatné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

FARBA: Biela alebo transparentná.

SPOTREBA: 0,30 – 0,50 kg/m² (2 vrstvy).

BALENIE: 1,5 kg set kovová nádoba.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.