ISONEM® MAGNETIC PLASTER

 

ISONEM MAGNETIC PLASTER je vysoko účinná, rýchlo schnúca omietka na vodnej báze s vysokou lepiacou silou ktorá unesie obrázky, plagáty  s magnetkami na zadnej strane, bez toho, aby sa poškodila farba a to vďaka svojej kovovej štruktúre. Obrázky, plagáty, magnetky môžu visieť na stenách, z drevených povrchov bez použitia akéhokoľvek klinca, pásky, skrutky alebo lepidla. Po aplikácii ISONEM WRITE ERASE VARNISSH sa dosiahne dokonalé spojenie a na steny sa bude dať písať, budú sa dať zmazať alebo umiestňovať magnetky.

OBLASTI POUŽITIA: Vnútorné steny, školy, nemocnice, nákupné centrá, kancelárie, konferenčné sály, ateliéry.

APLIKÁCIA: Aplikovateľný povrch musí byť hladký, rovnomerný a bez prachu. ISONEM MAGNETIC PLASTER (18kg) zmiešajte so 6,5 l čistej vody v plastovej nádobe motorovým miešadlom. Zmes naneste na povrch použitím hladidla alebo sprejovou metódou v jednej alebo dvoch vrstvách. ISONEM MAGNETIC PLASTER, ktorý sa aplikuje v hrúbke približne 1 mm, rozotierajte a uhládzajte pomocou hladidla. Po tomto procese sa môže aplikovať ISONEM WRITE ERASE VARNISSH alebo akákoľvek iná interiérová farba. Pred aplikáciou akejkoľvek farby na ISONEM MAGNETIC PLASTER počkajte minimálne 24 hodín.

SPOTREBA: Spolu s meniacimi sa vlastnosťami braním do úvahy aplikačný povrch a počet vrstiev je to približne 1-2 kg/m². (S riedením na jednu vrstvu). Pre presnú spotrebu sa musí vykonať kontrolovaná vzorka aplikácie.

FARBA: Čierna.

SKLADOVANIE: Skladujte v uzatvorených originálnych baleniach na chladnom mieste, mimo slnečného žiarenia. Dátum spotreby je 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE: 5 kg, 10 kg a 18 kg  plastové vedro.