ISONEM® FLOOR PAINT

ISONEM FLOOR PAINT je jednozložkový náterový materiál na vodnej a akrylátovej báze.

OBLASTI POUŽITIA: Za účelom nadobudnutia bezprašných dekoratívnych povrchov na betónových a cementových povrchoch v interiéri a exteriéri. ISONEM FLOOR PAINT sa používa na nasledovných miestach: Tenisové kurty, ihriská a rekreačné zariadenie. Garáže a parkoviská s miernou frekvenciou dopravy. Cestičky medzi obydliami, chodníky, umiestnenia dopravných značiek atď.. Bez nepretržitého kontaktu s vodou

VLASTNOSTI / VÝHODY: Dobrá odolnosť voči abrázii. Odolnosť voči UV žiareniu a farebná stálosť. Vysoká krycia schopnosť. Vysoká odolnosť a elasticita.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Štruktúra/vzhľad: tekutina. Chemické zloženie: akrylátová živica na vodnej báze. Hustota: ~ 1,50 ± 0,05 kg/l (pri +20°C). Aplikačná hrúbka: ~ 1 mm hrúbka suchého filmu na 2 vrstvy (základný náter + vrchný náter). Odolnosť voči odtrhnutiu: 2,28 kg/m². Odolnosť voči adhézii: > 1,5 N/mm². Predĺženie: 200%. Doba schnutia: 24 hodín.

APLIKÁCIA: Všetky aplikácie musia byť vykonané v 2 – 3 vrstvách. Zvyčajne stačia dve vrstvy, ale v závislosti od pórovitosti povrchu alebo pri farebných povrchoch sa môže vyžadovať tretia vrstva.

PODROBNOSTI O APLIKÁCII: Spotreba závisí od podmienok ako sú priepustnosť povrchu, tvar, hrubosť materiálu. Príprava povrchu: betónové povrchy musia byť vyčistené od cementového mlieka použitím abrazívneho zariadenia a musí sa dosiahnuť povrch s otvorenými pórmi. Uvoľnený betón musí byť odstránený. Oprava povrchu, vyplnenie medzier a prispôsobenie povrchu sa musí vykonať pomocou reparačnej malty ISONEM M 03. Všetok prach, nestabilné materiály sa musia pred aplikáciou produktu z povrchu odstrániť, najlepšie metlou alebo vysávačom. Povrch aplikácie by mal byť na podporu priľnavosti natretý penetračným náterom ISONEM UNIVERSAL PRIMER.

MIEŠANIE: ISONEM FLOOR PAINT je hotovým produktom a pred použitím sa musí náležite premiešať.

METÓDY APLIKÁCIE / NÁSTROJE: Aplikácia môže byť vykonaná štetcom, valčekom alebo vhodným striekacím zariadením. Pre krajší vzhľad sa vždy odporúča aplikácia tretej vrstvy. Medzi jednotlivými vrstvami sa odporúča počkať 4 hodiny. Počas aplikácie a tuhnutia musí byť teplota okolia a povrchu vyššia ako +10°C.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažím a nárazom po dobu 48 hodín.

FARBA: Biela, modrá, červená a zelená.

SPOTREBA: 1 kg/m² (2 vrstvy).

BALENIE: 18 kg plastové vedro.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby, pri náležitom skladovaní v neotvorených a nepoškodených originálnych utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C na suchom mieste. Chráňte pred nadmernými teplotami a mrazom.