ISONEM® TERMINATOR

ISONEM TERMINATOR je odpudivý prípravok proti komárom, muškám a všetkým druhom hmyzu so špeciálnymi prísadami. Produkt je elastický, umývateľný je to akrylová emulzná farba pre exteriéry, interiéry a stropy. Nemá žiadne škodlivé účinky na ľudské zdravie. Trvácnosť aplikovaného prípravku ISONEM TERMINATOR je minimálne 2 roky.

MIESTA POUŽITIA:
• Apartmány a byty
• Laboratória a továrne
• Kiná a divadlá
• Nemocnice a hotely
• Školy a materské školy

POUŽITIE / PRÍPRAVA POVRCHU: Je pripravený na použitie, pred použitím sa odporúča homogénne premiešať. Všetky povrchy musia byť zbavené nečistôt, prachu, oleja a akýchkoľvek cudzích materiálov, ktoré môžu zabrániť priľnavosti. Plochy na ktoré sa ISONEM TERMINATOR bude aplikovať môžu byť suché alebo mierne vlhké. Naneste pomocou štetca, valčeka alebo vhodného striekacieho zariadenia v dvoch vrstvách. Druhý náter by mal byť vykonaný po 4 hodinách. Nemiešajte s inými farbami a nepridávajte riedidlá. Aplikácia by nemala byť pod +5°C.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
• Rozpúšťadlo: Na báze vody
• Nosič: Akrylová emulzia
• pH: 7 – 10
• Bod vzplanutia: Žiadny

FARBA: Biela alebo podľa vzorkovníka farieb ISONEM.

SPOTREBA: 0,30 – 0,40 kg/m² (2 vrstvy).

BALENIE: 18 kg plastové vedro.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 12 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.