ISONEM® MS 82

MS 82

ISONEM MS 82 je veľmi silná syntetická izolačná farba, ktorá sa vyrába modifikáciou špeciálnych chemikálií a polymérov za účelom odstránenia problémov spôsobených vlhkosťou a mokrosťou na vnútorných a vonkajších stenách budov, vznikajúcich z prírodných podmienok. Výrobok možno aplikovať na všetky typy vlhkých alebo suchých stien a na vymaľované a nevymaľované povrchy. Vďaka svojej perfektnej odolnosti voči alkálii, zabraňuje vytváraniu vlhkosti na stenách. Jej priľnavosť na všetky povrchy je extrémne silná. Výrobok vykazuje vysokú odolnosť proti chemikáliám. Nie je ovplyvnený UV žiarením, dažďom, vodou alebo soľami. Môže sa aplikovať na interiérové a exteriérové steny budov, základy, pivnice, garáže a suterény, na sever orientované interiérové steny a mnohé iné miesta, ktoré sú vystavené vlhkosti a mokrosti. Vytvára vysoko vode odolné vrstvové povlaky na povrchoch aplikácie. Priľne veľmi pevne na povrchy, aj keď je farba alebo stena vlhká, schne veľmi rýchlo a zabezpečuje dokonalú izoláciu. Nie je ovplyvnený slanou vodou a slanými zvratkami. Vzhľadom na túto charakteristiku sa používa aj pri eliminácii tvorby pľuzgierov v základoch budovy. Ako ISONEM MS 82 preniká do stien a vysúša vlhkosť vo vnútri stien špeciálnymi chemikáliami, ktoré obsahuje. ISONEM MS 82 nespôsobujú žiadne nežiaduce účinky na aplikovanom povrchu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
• Doba schnutia: 24 hodín
• Teplota pri natieraní: medzi +5°C až +35°C
• Odolnosť voči vode: 4 psi (0,28 kg/cm²)

APLIKÁCIA: ISONEM MS 82 je farba proti vlhkosti. ISONEM MS 82 je pripravený na použitie a nevyžaduje základný náter. Pred aplikovaním by mali byť vyčistené prípadné začiernené časti na povrchu. Plochy, na ktorých sa bude výrobok aplikovať, môžu byť vlhké, mokré alebo suché. Môže byť natretý na všetky typy povrchov, či už nafarbené alebo nie. Iba ak má povrch, ktorý sa bude natierať, zdurené miesta, tieto miesta sa musia oškrabať špachtľou a opraviť reparačnou maltou ISONEM M 03. Po otvorení veka ISONEM MS 82 v pôvodnom balení dôkladne premiešajte tento produkt po dobu 3 minút. Po premiešaní naneste prvú vrstvu na povrch pomocou štetca, valčeka alebo vhodného striekacieho zariadenia bez riedenia farby. Po aplikácii prvej vrstvy počkajte 24 hodín a potom aplikujte druhú vrstvu. Uistite sa, či miestnosť, kde sa náter aplikuje, je dôkladne vetraná a počas aplikácie používajte ochrannú masku, rukavice a ochranné okuliare.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

FARBA: Biela.

SPOTREBA: 0,50 – 0,60 kg/m² (2 vrstvy).

BALENIE: 1 kg a 5 kg kovová nádoba.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.

ISONEM® MS 20

ISONEM MS 20 je špeciálne vyrobená omietka na zaistenie ošetrenia stien poškodených vlhkosťou alebo soľou. Steny absorbujú vodu, ktorá obsahuje rôzne soli, ako sú uhličitan, síran a dusičnan existujúce v pôde a prenikajú cez kapilárne kanály a medzery. Potom sa takéto vody absorbované z pôdy vyparujú a neskôr sa objavujú vo forme vyskytujúcej sa vlhkosti a na akumulovaných solí na stenách, po určitom čase sa tieto soli nahromadia na stene a vnútri omietok, takže keď prídu znova do kontaktu s vlhkosťou, steny poškodia. Ak chcete tento problém vyriešiť, kapilárna omietka ISONEM MS 20 je na tento účel ideálna . Zaisťuje, aby sa voda rýchlo odparila bez toho, aby zanechala akúkoľvek vlhkú škvrnu. ISONEM MS 20 obsahuje mikroštruktúry na akumuláciu solí, ako aj na zabránenie ich rozširovaniu. Vďaka takýmto mikro štruktúram, soli nemôžu poškodiť omietku a farbu. ISONEM MS 20 má hydrofóbnu štruktúru. Taktiež dosahuje tepelnú izoláciu až do 40%.

POUŽITIE: Je ideálna na rekonštrukciu pivníc, klenieb a starých stavieb. Vytvára suchý, nekryštalizujúci povrch. Vlhké steny, ako sú kúpeľňové, kuchynské, pivničné steny v styku s pôdou poškodzujúcou farbu a podklad.

FUNKCIE / VÝHODY: Je to hydrofóbna prevzdušnená omietka s vysokou difúziou vodnej pary, nepodporuje kapilárny pohyb vody, čiže je odolná voči vode a vlhkosti. Vytvára neslaný, suchý a nekondezovaný povrch. Trvalo zabraňuje kryštalizácii soli, vydúvaniu farby a drobeniu omietky a kryštalizácii soli. Je mrazuvzdorná a odolná voči soli. Umožňuje vyschnutie vlhkým povrchom.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Chemický základ: Cementová omietka s modifikovaná polymérmi. Hustota: Čerstvá omietka: 1,3 ± 0,1 kg/l (pri +20°C). Zrnitosť: Max: 2,5 mm. Hrúbka vrstvy: 5 mm min. – 20 mm max.. Teplota pri aplikácii: od +5°C do +30°C. Doba spracovateľnosti: ~ 1 hodina (pri +20°C). Množstvo mikro dier: 34%. Stupeň zadržateľnosti vody: 98%. Absorpcia kapilárnej vody: 0,35 kg/m². Prenikanie vody: 2 mm.

KVALITA SUBSTRÁTU / PRÍPRAVA: Poškodená vrstva omietky, ktorá bola poškodená kvôli akumulácii soli, by sa mala mechanicky odstrániť. Aplikovaný povrch musí byť vopred navlhčený, štrukturálne pevný, čistý a zbavený prachu, nečistôt, oleja, mastnôt, voľných alebo drobných častíc, iných kontaminantov, ako je farba atď.).

PODMIENKY APLIKÁCIE / OBMEDZENIA: Teplota substrátu +5°C min. /+30°C max. Teplota vzduchu +5°C min. /+30°C max.

MIEŠACÍ POMER: Na 25 kg prášku je potrebné použiť 5 litrov vody. Pomer vody/prášku musí byť 1 : 5 podľa hmotnosti.

MIEŠANIE: Nalejte vodu v správnom pomere do vhodnej miešacej nádoby. Pridávajte prášok za pomalého miešania. Aby sa zabránilo nadmernému prívodu vzduchu, miešajte mechanicky najmenej 3 minúty, použitím elektrického miešadla s rýchlosťou (max. 500 otáčok za minútu), aby sa docielila homogénna omietka.

METÓDY APLIKÁCIE / NÁSTROJE: ISONEM MS 20 sa môže nanášať mokrým striekacím zariadením, so stierkou alebo murárskou lyžicou. ISONEM MS 20 sa musí aplikovať v dvoch vrstvách. Prvá vrstva sa aplikuje na povrch stierkou v hrúbke 5 mm. Druhá vrstva sa aplikuje v hrúbke 2,5 cm po 24 hodinách. Potom sa to vyhladí a dokončí. Ak sa povrch bude ďalej natierať, malo by sa tak stať až po 14 dňoch.

ČISTENIE NÁRADIA: Okamžite po použití vyčistite všetky nástroje a náradie vodou. Zatvrdnutý materiál sa dá odstrániť len mechanicky.

TVRDNUTIE: Omietka musí zatvrdnúť pri dodržaní vhodného zrejúceho postupu, aby sa zabránilo prudkému vysychaniu omietky. Udržujte plochy vlhké, ak sú vystavené silnému slnečnému žiareniu alebo vetru.

POZNÁMKY K APLIKÁCII / OBMEDZENIA: Nepoužívajte viac vody ako sa odporúča. Nepoužívajte výrobok pod povolenou minimálnou teplotou, aby sa mohol dokončiť proces tvrdnutia. Proces tvrdnutia sa spomaľuje pri nízkych teplotách a zrýchľuje sa pri vysokých teplotách. Doba spracovania sa tiež mení nepriamo v závislosti od teploty.

FARBA: Šedá.

SPOTREBA: 25 kg/m² (na 2,50 cm hrúbky stierky). Spotreba materiálu závisí od stavu plochy a metódy aplikovania.

BALENIE: 25 kg plastové vedro.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.

ISONEM® DF 9

ISONEM DF 9 je jednozložkový hydroizolačný materiál na báze akrylátového polyméru a elastomérnej živice. Neobsahuje rozpúšťadlo. Sušením na nanesenom povrchu vytvára bezškárový a vodotesný elastický povlak. Povlak je odolný voči mechanickej sile. ISONEM DF 9 je materiál s vysokou kapacitou prekrývania trhlín, vhodným lepidlom je možné naň prilepiť akýkoľvek povrch. Je dokonale priľnavý k mnohým povrchom ako sú kov, plast, drevo, betón, poter, atď.. Mimoriadne bezpečne izoluje podlahy, vývody vody, potrubia.

TECHNICKĚ ÚDAJE:
• Teplota pri aplikovaní: medzi +5°C / +30°C
• Hustota: 1,55 g/cm³
• Priepustnosť vodných pár: 7,6 g/m² deň
• CO 2 plynová priepustnosť: 0,4 g/m² deň
• Ekvivalentná vzdušná vrstva hrúbky Sd: 2,50 m
• Ťažná sila: 7,0 n/mm² (+20°C)
• Ťažnosť pri roztrhnutí: 130% (+20°C)

MIESTA VYUŽITIA: Vo vlhkých priestranstvách. V kúpeľniach a toaletách. Na terasách a balkónoch. V kuchyniach a rovnako vo vlhkých priestranstvách interiérov aj exteriérov.

INŠTRUKCIE PRI APLIKOVANÍ: Povrchy, ktoré sa budú nanášať musia byť suché, alebo mierne vlhké a čisté. Na povrchoch, ktoré sa budú ošetrovať sa musia dokončiť povrchové opravy a príprava ešte pred izoláciou. Na spojoch stien a podkladov sa musia použiť spevňovacie výstuže s hmotnosťou 45 g/m². ISONEM DF 9 je pripravený na použitie, ale pred použitím sa musí dobre premiešať. Ak sú na ošetrovaných plochách materiály zabraňujúce priľnutiu ako je prach, nečistoty atď., musí sa podklad natrieť penetračným náterom ISONEM UNIVERSAL PRIMER.

DRUH APLIKOVANIA: ISONEM DF 9 sa aplikuje štetcom, alebo valčekom v dvoch vrstvách v 4 hodinových intervaloch bez riedenia. Po dobu 4 hodín po aplikovaní by sa povrch mal chrániť pred vodou. Aplikácia sa nesmie vykonávať pri teplote nižšej ako +5°C a na mokrých alebo premrznutých povrchoch.

FARBA: Modrá, biela a šedá.

SPOTREBA: 1 kg/m² (2 vrstvy).

BALENIE: 5 kg, 10 kg a 18 kg plastové vedro.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.