ISONEM® HYBRID

HYBRID

ISONEM HYBRID je izolácia a podlahový náter vyvinutý najnovšou technológiou. Vzhľadom na charakter výrobku sa môže použiť samostatne namiesto mnohých izolácií a podlahových náterov. ISONEM HYBRID je jeden z najužitočnejších doposiaľ vyvinutých výrobkov, vďaka svojej veľmi rýchlo schnúcej vlastnosti a jednoduchosti nanášania, farebnému vzhľadu a možnosti nanášania na suché aj vlhké povrchy. Tento produkt je UV odolný a tak isto je odolný pred pešou a ani automobilovou premávkou. Vo vývojovej fáze tohto produktu sa analyzovali izolácie a podlahové nátery mnohých značiek a na základe pozorovania problémov, ťažkostí a nedostatkov týchto produktov našimi odborníkmi bol vytvorený ISONEM HYBRID, ktorý tieto problémy eliminuje. ISONEM HYBRID nahradí mnohé tieto produkty vďaka svojmu unikátnemu zloženiu a jednoduchej aplikácii.

MIESTA VYUŽITIA: Terasová a strešná izolácia. Ozdobné bazény. Vlhké priestory, kúpeľne a balkóny. Chodníkové, parkovacie a záhradné podlahy. Podlahy v parkovacích priestoroch. Asfaltové cesty. Továrenské a skladové podlahy. Jazerá a cisterny. Staré alebo problematické izolácie (membrána, šindeľ, smola, asfalt, atď.).

FUNKCIE / VÝHODY: Nevyžaduje si ďalšie ochranné nátery, alebo betónové nátery. Rýchle schnutie (1 hodina). Netrhá sa a produkt sa neodlupuje z povrchu.

PROCES NANÁŠANIA: Aplikovaný povrch musí byť čistý, zjednotený, suchý, bez prachu, oleja, mastnoty a iných uvoľnených alebo krehkých častíc. Povrchové chyby a prázdne plochy by sa mali opraviť použitím reparačnej malty ISONEM M 03. Povrchy by mali byť vyčistené vodou a vysušené. Následne môže byť nanesený ISONEM HYBRID. Zaprášené povrchy by mali byť  natreté s penetračným náterom ISONEM UNIVERSAL PRIMER na zvýšenie priľnavosti. ISONEM HYBRID by mal byť aplikovaný najskôr po 4 hodinách.

POUŽITIE: ISONEM HYBRID pozostáva z dvoch komponentov. Prvý komponent je farebná, tekutá zmes pozostávajúca z akrylátového polyméru. Druhý komponent je prášková zmes vytvorená z práškového polyméru, hydraulického cementu a vytvrdzovadiel. Prelejte všetok obsah tekutej zmesi (6,5 kg) do veľkej nádoby, potom prilejte 1,5 litra vody a miešajte 2 minúty. Pomaly pridajte práškovú zmes (16,5 kg) a dôkladne zmiešajte pomocou elektrického miešadla 300 – 400 ot/min., kým sa nedosiahne homogénna konzistencia bez hrudiek. Nechajte zmes saturovať 2 minúty. Natrite zmes na pripravený povrch štetcom, alebo valčekom v jednom smere. Odporúčajú sa dva nátery. Druhý náter sa musí aplikovať kolmo na prvý náter. Počas a po aplikácii, by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

FARBA: Podľa vzorkovníka farieb ISONEM.

SPOTREBA: 1 kg/m² (1 vrstva), 2 kg/m² (2 vrstvy).

BALENIE: 23 kg set plastové vedro (6,5 kg tekutá horná časť + 16,5 kg prášková dolná časť).

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

 

ISONEM® MS POLYMER

ISONEM MS POLYMER je jednozložkový materiál, bez rozpúšťadiel, špeciálny vode odolný polymér vytvorený najnovšou technológiou. Je okamžite pripravený na použitie, UV odolný, tvrdo elastický. Využíva sa ako izolačný materiál terás, striech, balkónov a vlhkých priestorov, betónov, kamencov, omietok, dreva, kovových povrchov, polyuretánových tepelne izolačných povrchov, vonkajších izolačných materiálov. Je odolný voči ľahkej chôdzi. Je veľmi cenovo výhodný kvôli nízkej spotrebe.

FUNKCIE / VÝHODY: Zostáva pružný pri nízkych teplotách. Prepúšťa vodné pary na povrch (paropriepustný). Môže byť riedení vodou, bez rozpúšťadiel. Môže byť pretretý akrylovými farbami. Nevyžaduje ochranný hliník alebo betón. Nehorľavý.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Chemická báza: Tekutina na báze akrylátu. Hustota: 1,06 kg ± 0,05 kg/dm3 +20°C. pH: 6 – 9. Obsah tuhých látok: 52% ± 3,105°C. Predĺženie materiálu: min. 250% (na 1 mm hrúbky pri +20°C po 72 hodinách). Teplota pri aplikácii: od +5°C do +35°C.

PROCES NANÁŠANIA / PRÍPRAVA: Aplikovaný povrch musí byť čistý, zjednotený, suchý, bez prachu, oleja, mastnoty a iných uvoľnených alebo krehkých zložiek. ISONEM MS POLYMER zriedený na 200%, by mal byť nanesený štetcom ako podklad na povrchoch a treba počkať na vyschnutie aspoň 1 hodinu.

PODMIENKY APLIKÁCIE / OBMEDZENIA: Teplota substrátu minimálne +5°C maximálne +35°C. Teplota okolia minimálne +5°C maximálne +35°C.

METÓDY APLIKÁCIE / NÁSTROJE: Nanášanie môže byť vykonané štetcom, valčekom alebo vhodným striekacím zariadením. Prvý náter by mal byť aplikovaný len v jednom smere a nasledujúci náter kolmo k predchádzajúcemu.

ČAKACIA DOBA / PRETIERANIE: Doba čakania závisí od teploty okolia, teploty substrátu, relatívnej vlhkosti a hrúbke na neseného náteru. Pred aplikovaním druhého náteru sa uistite, či je prvý náter úplne zasušený a uschnutý. Počkajte aspoň 1 hodinu.

POZNÁMKY K APLIKÁCII / OBMEDZENIA: Tento produkt nie je všeobecne vhodný sám o sebe na hydroizoláciu proti hydrostatickému tlaku. Odporúča sa spevniť vertikálne a horizontálne spojenia nadmerne popraskaných povrchov použitím geotextílie. Čerstvo nanesený materiál by mal byť chránený pred dažďom, mrazom a mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 48 hodín. ISONEM MS POLYMER sa nesmie aplikovať počas dažďa, hmly a teploty nižšej než +5°C.

DETAILY TVRDNUTIA: ISONEM MS POLYMER pri aplikácii +23°C dosahuje svoju mechanickú silu po troch dňoch. Stáva sa úplne vode odolným po takmer piatich dňoch. Svoje konečné hodnoty pevnosti dosahuje po siedmich dňoch. Pri nízkych teplotách môžu byť spomenuté dĺžky trvania dlhšie. Všetky vyššie uvedené časy platia pri teplote +23°C a 50% relatívnej vlhkosti. Vyššie teploty a nižšie percentá vlhkosti urýchlia proces sušenia, zatiaľ čo nižšie teploty a vyššie percentá vlhkosti spomalia proces schnutia.

ČISTENIE NÁRADIA: Hneď po použití vyčistite náradie čistou vodou.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Ako informácie a rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania, úschovy a likvidácie chemických produktov by mali používatelia použiť karty bezpečnostných údajov materiálu obsahujúce fyzické, ekologické, toxikologické a ostatné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

FARBA: Transparentná, biela alebo podľa vzorkovníka farieb ISONEM.

SPOTREBA: Pre transparentné aplikácie 0,2 – 0,3 kg/m² (1 vrstva). Pre farebné aplikácie 0,5 kg/m² (1 vrstva).

BALENIE: 5 kg,10 kg a 18 kg plastové vedro (vyrába sa letná a zimná zmes).

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

 

ISONEM® SB

ISONEM SB je izolácia a podlahový náter tvorený špeciálnymi minerálnymi výplňami a polymérnymi zložkami, schopný vysokej priľnavosti s dokonalou a odolnosťou voči vode a UV žiareniu. Na základe svojej štruktúry by sa ISONEM SB, na rozdiel od iných izolačných materiálov, nemal opotrebovať. Čiže produkt je extrémne vhodný na betónové strechy a terasy, chodníky, asfalt, tenisové kurty a športové priestranstvá. Produkt nebude ovplyvnený slnkom, snehom, dažďom, ani vodou. Chemická odolnosť je veľmi vysoká. V prípade potreby je možné na povrch použiť akýkoľvek typ materiálu, napríklad mramor, keramika atď. Produkt je cenovo výhodný a má dlhú životnosť. Nehrozí žiadne poškodenie ľudského zdravia.

MIESTA VYUŽITIA:
• Betónové strechy a terasové izolácie
• Izolácia mokrej plochy
• Betónové cesty, parky a záhrady
• Továrenské a skladové podlahy
• Asfaltové cesty a parkoviská

APLIKÁCIA: Aplikovaný povrch musí byť čistý, zjednotený, suchý, bez prachu, oleja, mastnoty a iných uvoľnených alebo krehkých zložiek. Prípadné miesta, ktoré si vyžadujú opravu, mali by sa opraviť. ISONEM SB je pripravený na použitie. Povrchy, ktoré si vyžadujú podkladový náter, by sa mali natrieť penetračným náterom ISONEM UNIVERSAL PRIMER na zvýšenie priľnavosti. ISONEM SB by mal byť aplikovaný najskôr po 4 hodinách. ISONEM SB dôkladne miešajte po dobu 5 minút, až kým nedosiahnete homogénnu zmes. Po zmiešaní by sa mal ISONEM SB aplikovať na povrch štetcom alebo valčekom  v 2 vrstvách. Počas a po dobu 48 hodín musia byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi.

ČISTENIE NÁRADIA: Hneď po použití vyčistite náradie čistou vodou.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Ako informácie a rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania, úschovy a likvidácie chemických produktov by mali používatelia použiť karty bezpečnostných údajov materiálu obsahujúce fyzické, ekologické, toxikologické a ostatné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

FARBA: Biela alebo podľa vzorkovníka farieb ISONEM (kremičitý piesok).

SPOTREBA: 1 kg/m² (2 vrstvy).

BALENIE: 5 kg, 10 kg a 18 kg plastové vedro (vyrába sa letná a zimná zmes).

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.