ISONEM® SHINE FLOOR

ISONEM SHINE FLOOR je dvojzložkový, samonivelizačný náter podláh na živicovej a rozpúšťadlovej báze. Po svojom vyschnutí vytvorí elastickú a súvislú vrstvu. Je UV odolný.

OBLASTI POUŽITIA: Ako hladký náter povrchu na priemyselných podlahách vo výrobných a baliacich halách, dielňach a podobných miestach. Kúpaliská, turistické zariadenia, cestičky, námestia, chodníky. Priestory pre práce s tekutinami (priemysel s potravinami a nápojmi), parkoviská a nakladacie rampy. Terasy, balkóny a vlhké miesta pokryté keramikou, mramorom a mozaikou.

CHARAKTERISTIKA / VÝHODY: Dobrá chemická a mechanická pevnosť. Dá sa dosiahnuť nešmykľavý povrch. Odolný voči kvapalinám. Jednoduché čistenie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE: Štruktúra/vzhľad: (zložka A) živica a (zložka B) tvrdidlo. Teplota povrchu aplikácie: od +10°C do +30°C. Životnosť zmesi: 40 – 60 minút. Pochôdzne: po 24 hodinách. Úplné vytvrdnutie a fyzikálno – chemická odolnosť nastáva po 7 dňoch.

KVALITA POVRCHU: Betónový povrch musí mať dostatočnú odolnosť voči tlaku (minimálne 25 N/mm²), minimálna sila odtrhnutia 1,5 N/mm². Povrch musí byť čistý, suchý a bez cudzích materiálov ako sú nečistoty, olej, staré nátery, atď..

PRÍPRAVA POVRCHU: Betónové povrchy by mali byť pripravené použitím abrazívneho zariadenia, aby sa odstránilo cementové mlieko a aby sa dosiahol povrch s otvorenými pórmi. Uvoľnený betón by sa mal odstrániť a diery by sa mali úplne vyčistiť. Opravy povrchu, vypĺňanie dier a nivelizácia povrchu by sa mali vykonať pomocou reparačnej malty ISONEM M 03. Betón a vyrovnávacie povrchy by mali byť nivelizované tak, aby sa dosiahol hladký povrch. Vyvýšeniny na povrchu by mali byť odstránené. Všetok prach, uvoľnené a nestabilné časti musia byť pred aplikáciou z povrchu odstránené metlou alebo vysávačom. ISONEM SHINE FLOOR má vysokú penetráciu a priľnavosť, preto nevyžaduje podklad.

PODMIENKY APLIKÁCIE / OBMEDZENIA: Teplota okolia minimálne +10°C maximálne +30°C. Vlhkosť povrchu ≤ 4%. Relatívna vlhkosť vzduchu do 70%. Rosný bod, mala by sa venovať pozornosť kondenzácii, aby sa zamedzilo riziku pozastavenia vytvrdzovania, alebo tvorby pľuzgierov na povrchu náteru. Povrch a nevytvrdnutý náter by mali mať najmenej +3°C nad bodom vytvrdzovania.

APLIKAČNÉ POKYNY: Pomer zmesi musí byť 4 : 0,5 podľa hmotnosti (A + B). Doba miešania: premiešajte zložku A mechanicky pred zmiešaním. Po pridaní zložky B k zložke A miešajte nepretržite 2 minúty, kým nedosiahnete jednotnú disperznú zmes. Zmiešavacia zmes: ISONEM SHINE FLOOR by sa mala miešať elektrickým miešadlom (300 – 400 ot./min.). Metódy aplikácie: valčekom, štetcom alebo vhodným striekacím zariadením.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

FARBA: Podľa vzorkovníka farieb ISONEM.

SPOTREBA: 0,25 – 0,30 kg/m² (1 vrstva).

BALENIE: 2,25 kg set a 4,5 kg set kovová nádoba.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.