ISONEM® M 03

ISONEM M 03 je cementová, polymérovo modifikovaná, vláknom vystužená, jednozložková reparačná malta na vertikálne, horizontálne a stropné aplikovanie s vysokou odolnosťou voči vlhkosti.

POUŽITIE: Opravy vzhľadových betónových plôch. Opravy steny a stropu. Príprava podkladu pred aplikovaním dlažby alebo obkladu.

FUNKCIE / VÝHODY: Jednozložkový, miešaný len s vodou. Nastaviteľná konzistencia. Vzhľadom na jeho tixotropnú vlastnosť je vhodný na vertikálne aplikovanie. Použiteľný vo vrstve až do hrúbky 100 mm. Nehorľavý, netoxický. Vhodný na aplikovanie mokrou  striekacou metódu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Chemická báza: Cementová malta modifikovaná polymérmi a vláknitými materiálmi. Hustota: Čerstvá malta: 2,0 ± 0,1 kg/l (pri +20°C). Trieda D max: 1,3 mm. Hrúbka vrstvy: minimálne 10 mm/maximálne 100 mm. Doba spracovateľnosti: 1 hodina (pri +20°C). Pevnosť v tlaku: (21°C ± 2°C) a (60% ± 10%) r.h. 7 dní 45 –  N/mm² 28 dní – 55 N/mm². Pevnosť v ohybe: 21°C ± 2°C a 60% ± 10% r.h. 7 dní – 7,5 N/mm² 28 dní – 9,8 N/mm². Sila väzby: > 1,5 N/mm².

KVALITA SUBSTRÁTU / PRÍPRAVA: Povrch musí byť vopred navlhčený, štrukturálne zdravý, čistý a zbavený prachu, nečistôt, oleja, mastnoty, voľných alebo drobných a iných nečistôt. Na zvýšenie priľnavosti a zlepšenie nepriepustnosti sa nanesie ISONEM D 10 LATEX super lepiaca penetrácia a potom sa na povrch nanesie malta mokrým spôsobom.

PODMIENKY APLIKÁCIE / OBMEDZENIA: Teplota substrátu +5°C min./+30°C max. Teplota okolia +5°C min./+30°C max.

MIEŠACÍ POMER: Na 25 kg prášku sa musí použiť 5 litrov vody.

MIEŠANIE: Nalejte vodu v správnom pomere do vhodnej miešacej nádoby. Za pomalého miešania pridávajte prášok. Aby sa zabránilo nadmernému prívodu vzduchu, miešajte mechanicky najmenej 3 minúty pomocou nízkorýchlostného elektrického miešadla (max. 400 ot./min), aby sa dosiahla homogénosť malty. Na zvýšenie priľnavosti a zlepšenie nepriepustnosti sa tiež môže použiť ISONEM D 10 LATEX pridaním 1 kg ISONEM D 10 LATEX + 4 litre vody + 25 kg ISONEM M 03.

METÓDY APLIKÁCIE / NÁSTROJE: ISONEM M 03 sa môže nanášať mokrým striekacím zariadením, stierkou alebo murárskou lyžicou. Malta sa nanáša mokrým spôsobom na spojovaciu vrstvu ISONEM D 10 LATEX. Pri hrúbke viac ako 100 mm je potrebné použiť ISONEM M 03 v niekoľkých vrstvách. Len čo malta začne zaschýnať, môže sa vyhladiť.

ČISTENIE NÁRADIA: Okamžite po použití vyčistite všetky nástroje a náradie vodou. Zatvrdnutý materiál sa môže odstrániť len mechanicky.

TVRDNUTIE: Malta musí vytvrdnúť pri dodržaní vhodného zrejúceho postupu, aby sa zabránilo predčasnému vysychaniu malty. Udržujte nanesené plochy vlhké, ak sú vystavené silnému slnečnému žiareniu alebo vetru.

POZNÁMKY K APLIKÁCII / OBMEDZENIA: Nepoužívajte viac vody, ako sa odporúča. Nepoužívajte výrobok pod povolenou minimálnou teplotou, aby sa mohol dokončiť proces tvrdnutia. Proces tvrdnutia sa spomaľuje pri nízkych teplotách a zrýchľuje sa pri vysokých teplotách. Doba spracovania sa tiež mení v priamej závislosti od teploty.

FARBA: Šedá.

SPOTREBA: Na 1 cm omietkovej hrúbky sa spotrebuje 25 kg/m² práškového materiálu. Spotreba materiálu závisí od podmienok podkladu a metódy aplikovania. Na výstuž otvorov napríklad 500 ml/1 kg.

BALENIE: 25 kg plastové vedro.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.