ISONEM® ANTI-FIRE SOLUTION

 

ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION  je prípravok ktorý udrží „horiacu látku“ mimo horiaceho procesu a zablokuje vznik akéhokoľvek požiaru. ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION obklopí molekuly aplikovaného materiálu a zabráni kontaktu s kyslíkom. Účinné látky nachádzajúce sa v prípravku ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION vytvárajú veľmi silnú tepelnú izoláciu a zabraňujú hromadeniu tepla, ktoré by mohlo spustiť horiaci proces. Užitočným výsledkom tejto tepelnej izolácie je, že v prípade požiaru dvere ošetrené systémom ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION zabraňujú prechodu vysokých teplôt z jednej strany na druhú. Skúšky preukázali: ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION bol použitý na lepenkových dverách (hrúbka 14 mm), jedna strana dverí bola vystavená kontinuálnemu priamemu plameňu +1500°C po dobu 40 minút, zatiaľ čo opačná strana dosiahla len maximálnu teplotu +120°C. ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION je nehorľavý roztok vyrobený zo 100% prírodných materiálov, neohrozujúcich ľudské zdravie ani životné prostredie. Je 100% rozpustný v prírode a vo svojom zložení neobsahuje žiadne zakázané materiály. Jedna z jeho ďalších výhod je aj to, že je antibakteriálny. Keď sa materiál ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION aplikuje, jeho výpary obsahujú o 50% menej oxidu uhličitého a oxidu uhoľnatého než je jeho prirodzená forma. Okrem toho, výpary a jeho obsah dusíka je o 20% až 25% vyšší. Preto v prípade požiaru materiál na ktorom je  aplikovaný ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION nehorí a dymový vzduchoprázdny efekt je znížený na polovicu. Čím je materiál ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION taký jedinečný? Musíme hlavne poukázať na to, že materiál ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION nie je spomaľovačom (retardérom) horenia, ale poskytuje absolútnu odolnosť proti vzniku požiaru. Prípravok ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION vďaka vytvoreniu kyslíkovej bariéry na molekulách ošetreného materiálu úplne bráni vzniku požiaru.

KDE A AKO POUŽIŤ ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION: Drevársky priemysel: 1) Impregnácia v bazénoch naplnených roztokom ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION podľa absorpčných vlastností dreva alebo povrchová aplikácia so striekacím zariadením. 2) Na drevovláknitých doskách MDF a drevotrieskových doskách OSB v súlade s kompatibilitou počiatočnej zmesi s ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION používaným v prvej výrobnej fáze. Ak sa používa pri impregnácii v bazénoch, maximálne aplikačná doba pre drevo je jeden deň. Na drevotrieskových doskách MDF a OSB doskách stačí pol hodina. Absorpčná kapacita dreva závisí od jeho tvrdosti. Maliarsky priemysel: ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION sa nemieša a nespája s látkou farbiva. Keďže cieľom je zabrániť horeniu farbiva, správna aplikácia je nasledovná: pred farbením a lakovaním, ale po brúsení. ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION sa aplikuje na pripravený a vybrúsený povrch a úplne sa nechá vysušiť. Je absolútne nevyhnutné, aby bol povrch suchý. Hneď po aplikácii náter, farba a lakovanie. Všeobecné priemyselné odvetvia a sektory: polystyrén, špongia, látka, bavlna, vlna atď. Aplikácia ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION sa uskutočňuje namáčaním (impregnáciou, kvapalným kúpeľom) materiálu, vyžmýkaním neabsorbovaného roztoku a následným vysušením.

VÝSLEDKY TESTU: KVAPALNÁ LÁTKA NANESENÁ NA: TRVANIE POUŽITIA(*) VÝSLEDOK (HORENIE) PAPIER–ŠPONGIA-DREVO–TEXTIL–BAVLNA DVA TÝŽDNE ŽIADNE HORENIE (*) Čas, počas ktorého skúšobné materiály boli držané v izbovej teplote v laboratóriu po aplikovaní protipožiarnej kvapaliny a vyschli. NIEKTORÉ FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI PROTIPOŽIARNEJ KVAPALINY: Bod varu: 98°C. Bod tuhnutia: -3°C. pH: 3,74 (kyslé). TDS (tvrdosť) (1% riedenie vodou): 739 ppm. Prchavosť (odparovanie) (60°C/24 hodín): 50%. Prudké spaľovanie: Žiadne. Horenie: Žiadne. Vôňa: Žiadna. Penivosť (Bubliny): Žiadne. Farba: mierne zakalená.

VÝSLEDKY: Na uvedených materiáloch, s výnimkou tmavnutia, neboli pozorované žiadne javy, ako napríklad horenie, zapálenie, tavenie a následne bolo dokázané, že táto kvapalina môže byť veľmi efektívne použitá proti požiarom. Okrem toho skutočnosť, že nehorľavá kvapalina má vlastnosti, ktoré sú veľmi kyslé a má veľmi vysokú hodnotu pH. V prípade, že sa táto kvapalina aplikuje na odevy, prikrývky a podobné denne používané výrobky, prejavia sa jej antibakteriálne vlastnosti.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Pre všetky informácie týkajúce sa zdravia a bezpečnosti, súvisiace s týmto produktom, je potrebné nahliadnuť do karty bezpečnostných údajov.

FARBA: Transparentná (číry roztok).

SPOTREBA: Záleží na aplikácii a na povrchu. Roztok ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION sa považuje za vodu a potrebné množstvo na aplikáciu na rôzne materiály by sa malo vypočítať na základe príslušnej absorpčnej kvality a vlastností.

BALENIE: 1 l a 5 l plastový kanister.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.

Video ukážka: