Vypracujeme rozpočty stavieb:

 

  • spracovanie celkového rozpočtu stavby (stavebná časť + zapracovanie nákladov inžinierskych sietí t.j. zdravo-technické inštalácie, elektroinštalácie, vykurovanie, vzduchotechnika, špeciálne technológie)
  • hrubé prepočty nákladov stavby
  • ocenenie atypických prác a výrobkov
  • rozpočty stavieb sú vypracované softvérom CENKROS PLUS