Vypracujeme rozpočty stavieb:

 

  • spracovanie celkového rozpočtu stavby
  • hrubé prepočty nákladov stavby
  • ocenenie atypických prác a výrobkov
  • rozpočty stavieb sú vypracované softvérom CENKROS PLUS