ISONEM®  SS SOIL HARDENER

ISONEM SS SOIL HARDENER je ekologický prostriedok používaný na stabilizáciu a spevnenie akejkoľvek pôdy alebo agregátu, ako aj potlačenie prašnosti. Po aplikácii na pôdu alebo agregát spájajú molekuly kopolyméru vytvárajúce sa väzby medzi pôdnymi alebo agregátnymi časticami, vzniká plocha s dlhou nanočasticovou molekulárnou štruktúrou, ktorá ich prepája. Keď sa voda z pôdy alebo z agregátu rozptýli, vznikne dlhotrvácna, vode odolná plocha vo forme flexibilnej tuhej hmoty. Po zatvrdnutí sa stáva úplne transparentnou, takže krajina sa zdá byť nedotknutá.

MIESTA VYUŽITIA: Nespevnené poľné cesty. Staveniská a cesty. Lesné a poľnohospodárske cesty. Cestný základ. Sklady a rezervoáre. Elektrárne. Pristávacie plochy pre vrtuľníky. Letiská v bezprostrednej blízkosti obydlí. Parkoviská na podujatia. Cestné odbočky. Svahy a hrádze. Hraničné hliadkové trasy. Golfové ihriská a chodníky. Parky a rekreačné oblasti.

METÓDY APLIKÁCIE: ISONEM SS SOIL HARDENER je koncentrovaný roztok na okamžité použitie. Miesto použitia by malo byť úplne suché a bez vody. Teplota pri aplikácii musí byť minimálne +4°C. Zhutnenie minimálne na 95%. Predbežne navlhčite vodou vybraný pozemok množstvom 2,5 l/m², aby došlo k pretrhnutiu povrchového napätia a zvýšeniu penetračnej hĺbky. Roztok by sa mal nastriekať na povrch pomaly a rovnomerne.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 72 hodín.

KRYTIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH: Nespevnené cesty s vysokou premávkou: 1 l ISONEM SS SOIL HARDENER + 6 litrov vody. Kontrola prašnosti: 1 l ISONEM SS SOIL HARDENER + 10 litrov vody. Letiskové dráhy (ťažká premávka) a staveniská: 1 l ISONEM SS SOIL HARDENER + 4 litre vody. Tieto sadzby závisia od typu povrchu: pôda, piesok a pod.. Aby sa dosiahla najvhodnejšia miera riedenia a spotreba, mali by sa vykonať skúšobné nástreky.

PRÍPRAVA: Naplňte aplikačné nástroje odporúčaným objemom vody a potom doplňte aplikačné zariadenia odporúčaným objemom koncentrátu ISONEM SS SOIL HARDENER a premiešajte. Roztok ISONEM SS SOIL HARDENER by sa mal aplikovať rovnomernými vrstvami a povrch by mal byť zhutnený. Každý ďalší nástrek roztoku ISONEM SS SOIL HARDENER by sa mal aplikovať včas pred zaschnutím predošlej vrstvy, aby sa zabezpečilo, že povrch zostane vždy namočený roztokom ISONEM SS SOIL HARDENER. Nedovolte, aby roztok medzi jednotlivými nanášanými vrstvami zaschol. Roztok naneste minimálne v 4 vrstvách. Plochu nechajte vysušiť a zatvrdnúť minimálne po dobu 72 hodín, zabráňte akejkoľvek ľudskej aktivite na tejto ploche, až kým náter úplne nezatvrdne.

ŽIVOTNOSŤ: Podľa podmienok: 12 – 24 mesiacov pred prvým udržiavacím náterom. Približne 30% pôvodného použitého objemu po prvých 24 mesiacoch. Po vytvrdnutí ISONEM SS SOIL HARDENER už nie je rozpustný vo vode a nerozptýli sa a nezmyje. ISONEM SS SOIL HARDENER sa môže zriediť aj s morskou vodou, pokiaľ nie je iná možnosť. Neskladujte roztok s morskou vodou viac ako 8 hodín.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Vzhľad: biela emulzia. pH: 4 – 6. Celkové množstvo tuhých látok: 50% ± 1%. Viskozita (+25°C, Br.): Min 500 cps. Mechanická Stabilita: Výborná.

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝKON: Aplikačná dávka, typ pôdy, riedenie, zhutnenie, premávka, penetrácia, podnebie a iné.

FARBA: Mliečne biela (transparentná, keď je zatvrdnutá), v prípade potreby môže byť zafarbená. Zastaví nebezpečné prašné častice o veľkosti 2,5 mikrónov. Nehorľavý a neprchavý. Ekologicky a environmentálne bezpečný.

Balenie: 5 l, 10 l a 20 l plastový kanister.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.